Konsultacije o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini 

204
0
Konsultacije o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini održat će se u 23.04.2018. u Parlamentarnoj skupštini BIH. Na panelu koji se tiče sektora obrazovanja ispred našeg obrazovnog centra govotiti će program manager Ivana Kešić, a nastavnici građanskog obrazovanja zainteresirani za učešće u stručnim diskusijama svoje učešće mogu prijaviti do ponedjeljka, 09.04.2018.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovina, uz podršku Državne komisije za saradnju BIH i UN Agencijom UNESCO organizuju Konsultacije o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Cilj programa je osnaživanje slobode izražavanja, pristup informacijama slobodnih i nezavisnih medija i pluralističkog medijskog sistema, kao i osiguranje uvjeta u kojima bi novinari i medijske organizacije predstavljali ključne pokretače demokratskog, održivog i miroljubivog razvoja u regionu.
 –
Konsultacije, koje se organizuju u sklopu projekta “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj” koji finansiraju EU i UNESCO, zadatak im je da podstaknu međusektorske rasprave o medijskoj i informacijskoj pismenosti i pokrenu proces artikulacije strategije i politika o integraciji medijske i informacijske pismenosti u sistem formalnog i neformalnog obrazovanja. Program će povezati učesnike različitih stručnih profila iz relevantnih sektora koji tragaju za novim, kreativnim i održivim mjerama unapređenja medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, a  učešće će uzeti i Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS.
Na prvom ciklusu konsultacija naš će Centar predstavljati nastavnici koji su se posebno istakli u radu i stručno usavršavali u ovoj oblasti i koji će biti najkompetentniji za ocjenu stanja i potreba na terenu, u učionici.
Drugi ciklus konsultacija, koji uključuje i panel diskusije organizirane u Parlamentarnoj Skupštini BIH uključit će veći broj nastavnika građanskog obrazovanja u diskusije, a prijave za ovaj program su otvorene za nastavnike CIVITAS Mreže edukatora.
Na panelu „Medijska i informacijska pismenost i obrazovanja“ ispred našeg Centra govoriti će program manager Ivana Kešić.
Rok za slanje prijava je ponedjeljak, 09.04.2018. do 15:00 sati. Prijave šaljete mailom na adresu info@civitas.ba
Više informacija o programu naći ćete u pozivnim pismima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
BiH_Radionica_MIL_UNESCO                                                                         Poziv_Konsultacije_MIL_BiH
Prethodni sadržajNuM2018 Sarajevo: Pisma učesnicima
Naredni sadržajUnsko-sanski kanton: Razmjena sudijskih timova “Projekt građanin” takmičenja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje