Kriterij za odabir pobjednika PG natjecanja

145
0

(Piše: Ivana Kešić)

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS u suradnji s resornim ministarstvima prosvjete i nadležnim prosvjetno-pedagoškim zavodima organizira Projekt građanin/Ja građanin općinska/opštinska i županijska/kantonalna, regionalna i distrikt natjecanja. S obzirom da je Projekt građanin praktični dio redovne nastave, odnosno obvezna aktivnost nastavnog predmeta građanskog obrazovanja svake godine 35 000 učenika osnovnih i srednjih škola istražuje probleme svojih zajednica, analizira javne politike koje tretiraju odabrani problem/pitanje i ispituje alternativne mjere koje će kao rješenje problema predložiti predstavnicima vlasti. Ovaj program upoznaje učenike s metodama i postupcima koje se koriste u našem političkom procesu, a cilj mu je kod učenika razviti vještine i posvećenosti odgovornih i aktivnih građana, odnosno omogućiti političku socijalizaciju budućih glasača.

Kod izbora pobjedničkih portfolija prvenstveno se procjenjuje da li je odabrani problem i predložena mjera, mjera javne politike. Nakon toga procjenjuje se da li je tim u analizi problema koristio više izvora informacija, te da li su korištene informacije, ilustracije i grafikoni relevantni za objašnjenje odabranog problema. Komisija u ovom slučaju ocjenjuje jasnoću, potpunost i relevantnost informacija. Kod procjene predloženih mjera učenici moraju dokazati da je predložena mjera ustavna i da može biti efikasna i efektivna. U tom dijelu portfolija oni se pozivaju na potporu i mišljenja stručnjaka i ispitivanje javnog mijenja. Za svaki od četiri prezentirana dijela portfolija učenici trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Na osnovu uvida u dokumentaciju komisija procjenjuje da li su iscrpljeni svi izvori informacija, kako je tekla analiza prikupljenih podataka te da li je sažetak prezentiran na dvije stranice tiskanog teksta na papiru A4 formata, za svaki dio portfolija najbolji izbor osnovnih informacija u odnosu na sve informacije kojima su raspolagali. Ocjenu portfolija i dokumentacije Komisija donosi na početku natjecanja.

Tijekom usmenog izlaganja Komisija će ocjenjivati da li je tim odabrao najznačajnije aspekte svog portfolija da ih usmeno predstavi, te da li su učenici demonstrirali razumijevanje prirode i opsega problema. Posebnu pozornost Komisija treba obratiti na ocjenu predložene mjere javne politike. Uz ono što je praćeno kod ocjene dokumentacije pri usmenom izlaganju ocjenjuju se i adekvatno predstavljene pozicije i razumijevanje teme kod odgovaranja na pitanja Komisije. Dodatni bodovi Projekt građanin timu daju se za postignuti timski rad i suradnju, te u pogledu toga da li su izlagači iskazali poštovanje za mišljenje drugih. Ocjenama odličan, vrlo dobar, dobar i dovoljan Komisija će u usmenom dijelu prezentacije ocijeniti uvjerljivost i koordinaciju.

Nakon što saslušaju prezentaciju, suci će postaviti pitanja. Učenicima je to prilika da pojasne, prošire i odbrane svoje pozicije. Ova su pitanja najveći izazov za ocjenjivače, koji treba da ih postave jasno i koncizno. Bolje je ne postavljati pitanja iz više dijelova. Učenicima nije dozvoljeno da čitaju bilješke pri odgovorima, mada se mogu pozvati na izloženi portfolio.

Svaki od sudaca, članova sudijske komisije ocjenjuje prezentacije timova zasebno. Zbir svih ocjena predstavlja konačni uspjeh tima i kao zbirna ocjena uzima se u obzir pri izboru pobjednika natjecanja u obje kategorije (kategorija osnovnih i kategorija srednjih škola).

Prethodni sadržajSedma osnovna škola Rahić i Poljoprivredna medicinska škola Brčko domaćini Ljetne škole demokratije 2015.
Naredni sadržajKonkurs za koordinatore CIVITAS programa na području Srednjebosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje