Lista kandidata za program certifikacije

350
0

Ocjenjujući da u potpunosti zadovoljavaju sve uvjete iz konkursa, komisija je za prvu grupu, prihvatila prijave sljedećih kandidata:

1. Alihodžić Berina, Sarajevo
2. Bajraktarević Mubera, Hadžići
3. Bešić Amela, Ilijaš
4. Burić-Zerdo Mersiha, Visoko
5. Ćatić Elvis, Velika Kladuša
6. Grahić Rijad, Travnik
7. Hadrović Maksida, Zenica
8. Hadžić Alma, Bihać
9. Hadžić Alma, Bihać
10. Hadžić Darmin, Bihać
11. Haračić Mirha, Visoko
12. Hasanović Medina, Ilijaš
13. Hubijar Armin, Sarajevo
14. Huskić Harun, Busovača
15. Jusufović Amir, Sarajevo
16. Kahriman Hatidža, Pazarić
17. Kičin Mujezinović Amra, Tuzla
18. Koso Emina, Sarajevo
19. Kozić Aldin, Sarajevo
20. Kurtović Đuldina, Kladanj
21. Logo Anela, Mostar
22. Ljubović Dženana, Kakanj
23. Makota Sabina, Goražde
24. Marić Zumreta, Mostar
25. Marković Pero, Busovača
26. Mirvić Dijana, Sarajevo
27. Mujkić-Ćatić Jasmina, Lukavac
28. Musa Meliha, Gornji Vakuf-Uskoplje
29. Olovčić Adem, Sarajevo
30. Omanović Eldina, Vitez
31. Omanović-Radmilović Hatidža, Sarajevo
32. Omeragić Amel, Gornji Vakuf-Uskoplje
33. Pehlivanović Elma, Bihać
34. Prazina Munir, Blažuj
35. Rošić Jelena, Domaljevac
36. Sabljica Fatma, Sarajevo
37. Sadiković Aiša, Hadžići
38. Šakić Dario, Bugojno
39. Šolaja Miljana, Foča
40. Tahirović Anel, Bihać
41. Tandirović Aida, Sarajevo
42. Tanković Fuad, Sarajevo
43. Tokić Almedina, Sarajevo
44. Trepalovac Ismeta, Sarajevo
45. Tucak-Hodžić Lejla, Sarajevo
46. Ustavdić Emir, Sarajevo
47. Zolota Neira, Turbe
48. Zukan Lejla, Travnik

Ocijenjujući da kandidati zadovoljavaju dva od tražena tri uvjeta, a da su prethodno prošli osnovne obuke, komisija je prihvatila i prijave sljedećih kandidata:

1. Atić-Zilić Fata, Tuzla
2. Baković Haris, Bihać
3. Behrić Nedžad, Velika Kladuša
4. Čaušević Jasmina, Bihać
5. Dreca Lejla, Sarajevo
6. Dudević Mersada, Sarajevo
7. Imširagić Amra, Tuzla
8. Keranović Željko, Busovača
9. Knežević Snježana, Banja Luka
10. Kosić-Brkić Violeta, Banja Luka
11. Kustura Emina, Sarajevo
12. Murić Amir, Cazin
13. Musić Senida, Olovo
14. Radišić Narcisa, Busovača
15. Sadić Zlatan, Sanski Most
16. Smajić Mirsad, Jelah
17. Terzić Nermin, Banja Luka

Prethodni sadržajCertifikacija: Konačna lista polaznika biće objavljena do kraja sedmice
Naredni sadržajNajavljujemo: Počinje teorijsko-metodička instruktivna nastava za program certifikacije nastavnika

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje