Ministar Kazazović podržao i pohvalio prijedlog: Osnovci Prve osnovne škole, Ilidža predlažu adaptaciju školske fiskulturne sale

140
0
Projekt građanin praktični je dio nastave građanskog obrazovanja koji upoznaje učenike s ciklusima donošenja javne politike, drugim procesima javnog odlučivanja i priprema ih za istraživanje i javno zagovaranje mjera javne politike kao efikasnog i efektivnog odgovara na uočene probleme u društvu. Svake godine u programu sudjeluje 30 000 učenika osnovnih i srednjih škola. Učenici devetih razreda Prve osnovne škole, Ilidža ove su godine ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Kazazović Elviru predstavili problem nedostatka fiskulturne sale, što onemogućava ostvarivanje željenih ishoda učenja u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja i stvaranja navika zdravih stilova života kod učenika osnovnoškolskog uzrasta.

Učenici su u prethodnom periodu radili na pribavljanju potrebne dokumentacije za izgradnju sale i traženju potpore sugrađana za ovu inicijativu. Ministar Kazazović upoznao je učenike s procedurama javnog odlučivanja u tijelima izvršne vlasti i savjetovao ih koje mehanizme i pravne alate mogu i trebaju koristiti kako bi vlastima uputili predloženu inicijativu na usvajanje.

„Spremni smo podržati realizaciju vašeg projekta i sukladno tom opredjeljenju, a nakon što provedete predloženu proceduru, mi ćemo u Budžetu Kantona Sarajevo planirati neophodana sredstva za njegovu realizaciju“, istakao je ministar Kazazović.

Ukoliko učenici uspješno pripreme i upute svoju inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, uz potporu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade mogli bi svojoj školi i općini osigurati investiciju u vrijednosti od 108 000 KM koliko prema predloženom projektu iznosi izgradnja fiskulturne sale.

Projekt građanin natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola realizira Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS uz potporu i u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BIH.

Prethodni sadržajJAVNI POZIV UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Naredni sadržajProgram “Noć nauke i aktivizma”

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje