Buđenje

Buđenje

Od 2006. godine Civitas i Mreža mladih Civitasa za Vas priređuju časopis “Buđenje” koji se distribuira u skoro sve osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini.

Radi se o jedinstvenom časopisu koji je u potpunosti namijenjen mladima: mladi kao urednici, mladi kao novinari, i naravno mladi kao čitaoci.

Naš cilj je da se probudi aktivizam u mladim ljudima, i da ih oslobodimo da izražavaju svoje stavove, mišljenja i kreativnost na način na koji oni to žele.

Želite postati dio mladog redakcijskog tima? Privlači vas novinarstvo? Javite nam se na mail: budjenje_casopis@civitas.ba