Mreža mladih Civitas

Mreža mladih Civitas

Mreža mladih Civitasa je nastala kao rezultat Projekta građanin a s ciljem da radi sa mladim ljudima u BiH kako bi povećali njihovu toleranciju i razvili njihove vještine za rješavanje konflikta kroz direktno učešće u konkretnim zajedničkim akcijama koje vode unaprijeđenju zajednica i kreiranju održive mreže mladih lidera.

Aktivnosti članova mreže mladih Civitas se prezentiraju u magazinu za mlade-Buđenje (6,000 primjeraka koji se distribuiraju u svaku školu) i TV emisiji-Vijesti za mlade (youtube: vijesti za mlade), koja se prikazuje na 7 TV stanica širom BiH, uključujući i entitetske televizije.