Razmjena učenika

Razmjena učenika

Na seminaru “Ko predstavlja mlade i koja je njihova uloga” koji je održan u Vogošći 10. i 11. januara 2009., a na kojem su učestvovali predstavnici Vijeća učenika iz 32 škole, nastala je ideja te je razvijen i plan za povezivanje mladih širom Bosne i Hercegovine kroz projekt “Razmjena učenika i pedagoga između srednjih škola u BiH”.

U okviru realizacije projekta planirano je učešće oko 900 učesnika (učenici i pedagozi) iz 32 škole iz cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj programa je da poveća motivaciju mladih ljudi da zajedno sa menadžmentom i pedagoškom službom škole aktivno učestvuju u rješavanju problema u školi i zajednici. Jedinstvenost projekta se ogleda u tome što će učenici biti domaćini jedni drugima sedam dana, kako bi se što bolje povezali, razmijenili iskustva, te se upoznali sa tradicijom i kulturom svojih vršnjaka iz drugog entiteta, kantona, županije i Brčko distrikta.

Program će pomoći mladima u boljem razumijevanju njihove uloge u izgradnji što tolerantnije sredine i svjetlije budućnosti za sve. Pedagozi će držati radionice na temu identiteta, uvažavanja različitosti i poštovanje svoje i kultura drugih i drugačijih.