Modularni program stručnog usavršavanja za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja – REZULTATI

342
0

Modularni program stručnog usavršavanja

za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja

REZULTATI

 

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS dana 06.12.2017. objavio je Javni poziv za modularnu obuku nastavnika koji će izvoditi predmetnu nastavu građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Na osnovu objavljenog poziva prihvaćeno je 69 prijava nastavnika i profesora iz Federacije BIH i Distrikta Brčko.

 

Na osnovu ranije zaključenog sporazuma i postignutog dogovora s vlastima Republike Srpske odluku o dodjeli statusa kandidata nastavnicima iz ovog entiteta donosi Republički pedagoški zavod Republike Srpske. Zavod je za status kandidata predložio 28 nastavnika. CIVITAS je uvidom u pristigle prijave zaprimio i tri dodatne prijave iz Republike Srpske za koje ocjenjuje da prijavljeni nastavnici zadovoljavaju osnovne kriterije za učešće u programu, ali će se za sticanje statusa kandidata tražiti saglasnost Zavoda kao i za druge nastavnike iz ovog entiteta.

 

Prijave kandidata koji zadovoljavaju po osnovu stečenog akademskog zvanja, ali nisu zaposleni CIVITAS nije prihvatio jer je navedeni program namjenjen stručnom osposobljavanju i dokvalifikaciji nastavnika s ciljem poboljšanja kvalitete predmetne nastave građanskog obrazovanja, pa držimo da obuka osoba koje ne rade u školi ne bi ispunila svrhu ovog stipendijskog programa.

 

Ukupno 18 prijava je odbačeno jer prijavljeni nastavnici nisu zadovoljili osnovne kriterije navedene u javnom pozivu. Ovi kandidati zadržavaju pravo žalbe i eventualne dopune dokumentacije zaključeno sa 10.01.2018. godine. Žalbe se kao i prijave šalju elektronskom poštom na adresu info@civitas.ba

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA

 

Na osnovu Javnog poziva status kandidata u modularnom programu stručnog usavršavanja za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja stekli su:

 

 1. Ahmić Emir
 2. Alibegović Enisa
 3. Avdić Abdurahman
 4. Bećić Almir
 5. Begić Indira
 6. Borčilo Edina
 7. Čakarić Danijel
 8. Čampara Nermana
 9. Čorbo Branka
 10. Ćatić Aida
 11. Ćehić Almir
 12. Ćehić Selma
 13. Delić Amel
 14. Dervišbegović Admir
 15. Džaferagić Sanela
 16. Hamidović Fahreta
 17. Hasanović Vedad
 18. Hasić-Sejdinović Ajdina
 19. Hubijar Minela
 20. Husanović Almin
 21. Hušić Denis
 22. Ivković Amira
 23. Jabandžić Merima
 24. Jusić-Dučić Senada
 25. Jusufbašić Mersiha
 26. Karalić Dženan
 27. Kovačević Dalila
 28. Kunić Besima
 29. Kurtalić Anela
 30. Kurtalić Mirza
 31. Ledić Sanja
 32. Ljubljankić Elmedin
 33. Manso Mujo
 34. Martinović Enes
 35. Mehić Senad
 36. Memić Damir
 37. Memić Mirsada
 38. Milisav Heraković Natalija
 39. Miočević Tasić Tatjana
 40. Mojić Savka
 41. Muhibić Emir
 42. Mujkić Fikreta
 43. Muminović Eldin
 44. Muminović Jasmina
 45. Muratović Ermina
 46. Mureškić Ermin
 47. Nišić Mirzet
 48. Nuhanović Mirela
 49. Nuhanović Mirza
 50. Ohran Aida
 51. Okanović Hajrudin
 52. Osmićević Ermin
 53. Petrović Anđa
 54. Podrugović Nirma
 55. Preldžić Aida
 56. Redžić Amel
 57. Redžić Enisa
 58. Salešević Elvedina
 59. Sekulić Ademir
 60. Sinanović Mersudin
 61. Šačić-Husić Ajla
 62. Šarić Ivica
 63. Tabaković Edin
 64. Trumić Enesa
 65. Trumić Mirza
 66. Usejnovski Nermina
 67. Zenković Amela
 68. Zukan Senad
 69. Zulović Meliha

 

Uslovno su prihvaćene prijave i kandidata za koje će se naknadno tražiti saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske

 1. Ivanović Milanka
 2. Kostić Marijana
 3. Lolić Slađana

 

Odlukom Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske status kandidata u programu stručnog usavršavanja dodjeljuje se i nastavnicima:

 1. Alvirević Vedrana
 2. Babić Larisa
 3. Crnjak Milivoje
 4. Džever Radovan
 5. Gojković Gabrijela
 6. Ilić Dragan
 7. Jovančić Radovanović Ranka
 8. Jovanović Gordana
 9. Kovač Dragan
 10. Kuzmanović Ljiljana
 11. Maksimović Slađana
 12. Mandić Dušan
 13. Mandić Stojanka
 14. Milaković Dragiša
 15. Milivojević Zorica
 16. Mitrić Nenad
 17. Nedić Bojana
 18. Ostojić Goran
 19. Petrović Danka
 20. Petrušić Dušan
 21. Savić Milena
 22. Simić Aleksandra
 23. Stamenković Dragana
 24. Škrivan Dragan
 25. Topić Dalibor
 26. Tripković Jelena
 27. Vučić Drobnjak
 28. Zarić Vladan

 

Po osnovu kriterija zaposlenosti, odnosno uključenosti u nastavni proces NISU prihvaćene prijave kandidata:

 1. Alukić Mersad
 2. Cakić Šejla
 3. Hadžić Anela
 4. Handžar Armin
 5. Hodžić Anesa
 6. Ibišević Enesa
 7. Imširpašić Đenana
 8. Kolonić Naida
 9. Pašić Đerlek Amina
 10. Šarić Melika
 11. Varupa Tea

 

Na osnovu kriterija o stečenom akademskom zvanju odbacuju se prijave kandidata:

 1. Arnautović Aida
 2. Cakić Azra
 3. Džafić Dunja
 4. Džakić Samira
 5. Hadžić Mersudin
 6. Hasanić Rezija
 7. Hasanović Zurijeta
 8. Hodžić Selmira
 9. Kliko Fata
 10. Mesić Hasan
 11. Mustafić Edita
 12. Ramulj Mensur
 13. Rizvanović Emina
 14. Sekulić Adisa
 15. Suljić Fikret
 16. Šakonjić Mirela
 17. Turković Safet
 18. Veladžić Alen

 

Kandidati čije prijave nisu prihvaćene zadržavaju pravo na žalbu i dopunu dokumentacije.

Rok za žalbu je 10.01.2017.

Prethodni sadržajJAVNI POZIV za stipendijski program stručnog usavršavanja nastavnika za izvođenje predmetne nastave građanskog obrazovanja
Naredni sadržajObavijest za nastavnike

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje