Mreža nastavnika: Promovirana 24 polaznika prvog programa napredne certifikacije

394
0

U srijedu, 07.07. promovirani su polaznici prve generacije programa napredne certifikacije nastavnika građanskog obrazovanja za online nastavu i primjenu novih tehnologija i digitalnih alata u tradicionalnom modelu poučavanja. Ovaj program stručnog usavršavanja za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja osigurali su Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS.

Od polaznika je zahtijevano da su već uspješno završili modularni program uže-stručne osposobljenosti za poučavanje sadržaja predmetne nastave građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, u nekim dijelovima zemlje priznat i kao programa certifikacije nastavnika, te da su ranije završili dodiplomski nastavnički studij ili drugi studijski programa uz položenu pedagošku grupu predmeta, te da su već angažirani u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja.

Prednost su imali kandidati koji su nagrađivani za svoj nastavnički rad, izvodili pobjedničke timove praktične nastave Projekt građanin/Projekat Ja građanin i nastavnici angažirani u drugim programa edukacije i stručnog usavršavanja u interdisciplinarnoj oblasti građanskog obrazovanja (sudije, treneri, mentori, sudionici sastanaka strateškog planiranja, nastavničkih konferencija, autori objavljenih radova u ovim programima i konačno, autori programa za osnaživanje demokratičnosti lokalnih zajednica i kvalitete nastavnog procesa u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja).

Instruktorica programa bila je profesorica na razmjeni, gostujući predavač i članica Guest speaker programa obrazovne razmjene koji financira i realizira američki Državni ured (Vlada SAD-a, State Department) i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BIH, Dr. Stephanie L. Moore iz nastavničkog vijeća New Mexico univerziteta (SAD). Dr. Moore poznata je po svojim stručnim članica i predavanjima na temu koje je razlika između urgentnog odgovora na nužnu realizaciju nastave na daljinu i online učenja kao procesa koji podrazumijeva primjenu novih tehnologija i digitalnih alata u nastavi, sinhrono i asinhrono učenje, formativnu, sumativnu i vršnjačku evaluaciju rezultata rada i naučenog. Za univerzitet New Mexico University, Dr. Moore vodi OILS Katedru za organizacione, informacione i znanstvene metode.

Polaznici programa predavanjima su pristupali putem Canvas LMS platforme, a objavljene edukativne sadržaje činila su video predavanja i prezentacije koje su pratili radni materijali, materijali za učenje, drugi materijali za čitanje, za one koji žele znati više i konačno dnevni zadaci za demonstraciju i provjeru naučenog, online forumi za diskusiju i live/uživo sesije za osvrt na naučeno, te razgovor o prepoznatim problemima, očekivanim izazovima i mogućim načinima za prevazilaženje problema u realizaciji online nastave. Po završetku instruktivne nastave polaznici su radili na razvoju planova nastavnih lekcija, pripremi instrukcija za nastavnike u kojima predstavljaju naučene inovacije, nove strategije učenja i poučavanja – specifičnosti metodike online nastave. Njihovi radovi, individualni praktikum portfoliji, nastavnicima će bit dostupni kao multimedijalni repozitorij na našoj novoj LMS platformi CivitasOnlineUcionica.ba.

Ivana Kešić, CIVITAS BIH

Lista certifikovanih nastavnika

 

Prethodni sadržajOdržana 24. Finalna smotra “Projekt građanin/Projekat Ja građanin”
Naredni sadržajOglas za radno mjesto Program asistent/ica

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje