Model obrazovanja za aktivno i odgovorno  građanstvo koji je 1996. godine razvijen u našoj državi polazi od integrisanog, interdisciplinarnog i proceduralnog planiranja metoda i sadržaja učenja orijentiranog na ishode sa…
detaljnije