Edin Vučelj, alumni je Civitas obrazovne mreže. Nekada “Projekt građanin” učenik, kasnije diplomant Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, danas je svjetski prvak u WAKO kickboxingu i oficir potporučnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Pitali smo ga šta za njega znači biti aktivan i odgovoran građanin, da li nam je i zbog čega potrebno građansko obrazovanje, te kako stečene građanske kompetencije koristi u životu i profesionalnom radu.

Civitas: Edine, prošlo je mnogo vremena od tvojih školskih dana i “Projekt građanin“ praktične nastave, kasnije i takmičenja. Kako danas gledaš na to iskustvo?

Edin: Iskustvo sa CIVITAS mrežom sam počeo tokom srednjoškolskog obrazovanja, takmičenjem u projektu “Ja građanin”. Naš pobjednički projekt prepoznao je, ali i nosio svu težinu rješavanja problema i na kraju uspjeh u pozitivnom radu. Tad sam već stekao neka znanja i iskustva koja su mi svjesno ili podsvjesno, direktno ili indirektno kasnije uticala na kasniji profesionalni razvoj i edukaciju. Najvažnije od svega je što sam dokučio bitnost aktivnog građanina u pravom smislu riječi.

Programi građanskog obrazovanja u školama su kod nas jako bitni, a posebno u tom školskom periodu kada svaka osoba gradi svoju ličnost, upoznaje sistem i uči se živjeti u njemu i nositi se s njim. U tom periodu je najpotrebnije spoznati kako biti aktivan ali i odgovoran građanin, kako bismo kasnije kroz profesiju bili aktivni učesnici u rješavanju problema kojima bi svakako naučili odgovorno pristupati.

Civitas: Šta za tebe znači biti građanin?

Edin: Najvažnija uloga građana je da svojim sposobnostima, stečenom znanjem i kompetencijama uopšte aktivno doprinosi dobrobiti zajednice i društva u cjelini, da bude zadovoljan time jer onim što radi i da bude motivisan te da se još više edukuje i na koncu stečeno znanje prenese na druge. Aktivizam i uspjeh pojedinca je itekako uspjeh cijelog društva.

Civitas: Koliko ti građanske kompetencije danas koriste u poslu i svakodnevnom životu?

Edin: Sa osobinama stečenim kao CIVITASov aktivni građanin i iskustvu koje sam stekao kao srednjoškolac kroz CIVITAS kasnije sam lakše prevazilazio prepreke i iznalazio rješenja za konačan cilj! Ono najvažnije je da sam naučio da aktivno radim i gradim se kao građanin, a sve što radim da radim kako za sebe tako i za društvo ili bar segment društvenog života.