Najava: Certifikacija nastavnika osnovnih škola u Federaciji BiH

185
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu i u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuje

PRVI CIKLUS CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA
OSNOVNIH ŠKOLA KOJI TRENUTNO PREDAJU GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Program će biti realiziran u periodu od 22.01.2013. do 27.03.2013.

Javnim pozivom u program certifikacije uključeni su nastavnici koji rade u osnovnim školama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Srednjebosanskog, Tuzlanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Od ukupno prijavljenih 145 nastavnika u prvom ciklusu biće certificirani nastavnici čije su prijave prihvaćene na osnovu slijedećeg eliminatornog kriterija:

–   nastavnici koji su predloženi od strane pedagoškog zavoda i/ili ministarstva obrazovanja u kantonima u kojima je na snazi Memorandum o saradnji zaključen između Civitasa i resornog ministarstva obrazovanja – za Unsko-sanski i Bosansko-podrinjski kanton Goražde;
–   nastavnici koji trenutno predaju predmet, a kao predavači građanskog obrazovanja angažovani su od školske 2010./2011. i ranijih godina – (element osiguranja kontinuiteta) – za Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Srednjebosanski i Tuzlanski kanton.

Prijave preostalih kandidata biće ocjenjene nakon sastanka sa obrazovnim vlastima u Kantonu Sarajevo, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Srednjebosanskom kantonu. Nastavnici čije prijave nisu uključene u obradu za prvi ciklus certifikacije o konačnim rezultatima konkursa biće obavješteni u toku mjeseca februara.

Instruktivna nastava prvog ciklusa održat će se u Sarajevu (hotel Hollywood, Ilidža) u periodu od 22.01.2013. do 27.01.2013. godine.

Šestodnevna instruktivna nastava biće realizirana kroz 40 kontakt sati predavanja univerzitetskih profesora i eksperata za ovu naučno-stručnu oblast, te 60 sati individualnog rada. Teorijsko-metodički dio programa certifikacije biće realiziran u skladu sa standardima bolonjskog procesa i verifikovan sa ukupno 6 ECTS kredita. Instruktivna nastava obuhvata slijedeće module:
1. Demokratija, ustavnost i organizacija vlasti u našoj zemlji
2. Građanstvo, liberalizam, ljudska prava i slobode, pravda i pravosudni sistem
3. Mediji i demokratija
4. Ekonomija i globalizacija
5. Građanska vrlina
6. Učešće u građanskom društvu i vlasti
7. Metodologija nastavnog rada

Prvo polaganje teorijsko-metodičkog testa biće organizirano u nedjelju, 27.01.2013. godine, a popravni rokovi biće organizirani u augustu 2013. i januaru 2014. godine. Svaki od kandidata ima pravo na tri izlazna roka.

Nakon uspješno položenog teorijsko-metodičkog testa kandidati pristupaju izradi razvojnog portfolija – Praktikuma, koji čini obavezni praktični dio programa certifikacije.

Certifikacija nastavnika realizira se kao stipendijski program koji je finansiran grantom Američke ambasade u Sarajevu.

Prethodni sadržajCertifikacija nastavnika osnovnih škola u Federaciji BiH
Naredni sadržajCivitas program certifikacije za nastavnike građanskog obrazovanja u Federaciji BiH

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje