Najave

Najava: Osamnaesta godišnja konferencija

020

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BIH najavljuje Osamnaestu godišnju konferenciju – Sastanak strateškog planiranja za školske programe građanskog obrazovanja koja će se održati za vikend 21.-23. oktobra 2016. u Neumu, hotel Sunce.

Očekujemo da će učešće u programu konferencije uzeti 120 univerzitetskih stručnjaka, entitetskih i kantonalnih ministara obrazovanja, šefova odjela za obrazovanje Brčko Distrikta, prosvjetno-pedagoških savjetnika, nastavnika, pedagoga i direktora škola.

Javni poziv nastavnicima objavljujemo u četvrtak, 22.09.2016.

#CIVITAS #Godisnjakonferencija #Gradjanskoobrazovanje #Neum2016

Sadržaj još nije komentarisan.

Dajte svoje mišljenje