Najava posljednjeg ciklusa pilot projekta „Izbor najdemokratičnije škole“

175
0

Obavještavmo škole, učenike i nastavnike da je u toku završna faza pilot projekta „Izbor najdemokratičnije škole“.

Projekat je razvijen sa osnovnim ciljem da omogući što cjelovitiju i aktivniju primjenu univerzalnih demokratskih principa u školskoj praksi uz, između ostalog, povećano učešće učenika i roditelja u transparentnim procesima donošenja odluka na nivou škole, intenzivniji partnerski odnos sa zajednicom, nevladinim sektorom i orijentaciju na prihvatanje različitosti i interkulturalizam.

U tom smislu razvijeni su odgovarajući moduli, formulisani kriteriji i indikatori, izvršena selekcija na javni poziv prijavljenih škola, obuke trenera, direktora, nastavnika, učenika i roditelja i finalizirana početna samoprocjena škola – učesnica (37 osnovnih, 22 srednje škole).

Na osnovu analize podataka koje su škole objavile na Web-stranicama, napravljen je izbor škola čiji su predstavljeni podaci bili najbliži zahtjevima instrumentarija za procjenu, pa je na taj način utvrđen spisak od pet osnovnih i pet srednjih škola koje ulaze u najuži izbor onih koji konkurišu za dodjelu projektom predviđenih nagrada i priznanja.

U završnoj fazi projekta slijedi eksterna evaluacija u kojoj će predstavnici ministarstava ili pedagoških zavoda ravnopravno učestvovati u radu Komisija koje će primjenom instrumentarija utvrđivati nivo realizacije u oblastima vrednovanja, primjenjujući kriterije i indikatore koji su školama već korišteni u fazi samoprocjene. Osnovni zadatak timova za eksternu evaluaciju je da, provjeravajući obim i kvalitet realizacije projektovanih aktivnosti, osiguraju odgovarajuću kvantifikaciju i time unaprijede demokratsku funkciju škole i školskog okruženja .

Ujednačavanje pristupa, utvrđivanje metodologije rada i kalendar aktivnosti timova vršiće se na zajedničkom sastanku koji je planiran za mjesec septembar i na kojem će se utvrditi svi aspekti i modaliteti primjene pripremljenog instrumentarija kao i način i uslovi rada.

Projekat zajednički realiziraju Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava “CIVITAS” i Ured za odnose s javnošću Američke ambasade.

Spisak najuspješnijih škola prve faze procjene

OSNOVNE ŠKOLE
– Osnovna škola „Branko Ćopić“, Prijedor
– Osnovna škola „Čengić Vila I“ Sarajevo
– Osnovna škola „Desanka Maksimović“, Trn Laktaši
– Osnovna škola „Kozarska djeca“ Gradiška
– Prva osnovna škola Konjic

SREDNJE ŠKOLE
– Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
– Medicinska škola Banja Luka
– Srednja škola „28 juni“ Istočno Sarajevo
– Srednja škola „Đuro Radmanović“ Novi Grad
– Srednja stručna škola Janja

Prethodni sadržajNajavljujemo: Godišnja konferencija CIVITAS-a, Neum 20.-22.09.2013.
Naredni sadržajNeum, 2013: Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u obrazovanju za demokratiju i ljudska prava

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje