Najava: Program za mentore i lokalne obuke za nastavnike razredne i predmetne nastave

190
0
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i ove će godine ponuditi više programa stručnog usavršavanja i savjetovanja za nastavnike koji poučavaju nastavni predmet građanskog obrazovanja i one koji u razrednoj nastavi i kroz međupredmetne teme osposobljavaju učenike znanjima, vještinama i stavovima koje prepoznajemo u interpersonalnim i građanskim kompetencijama. Programi za nastavnike usmjereni na razumijevanje i prepoznavanje ishoda učenja razredne i predmetne nastave građanskog obrazovanja kao i načina na koje poučavanje građanskog obrazovanja može dati doprinos u prevenciji vršnjačkog nasilja kao i svakog drugog nasilnog ponašanja i radikalizacije.
Obuka za mentore – nastavnike razredne nastave
(Sarajevo, 25.02.2017.)
Obuka za nastavnike – mentore razredne nastave će se održati u subotu, 25.02.2017. u Sarajevu, hotel Hollywood – Ilidža sa početkom u 11:00 sati. Program obuke, pripremljen je za 30 nastavnika razredne nastave i ima za cilj upoznati ih sa dokumentom koji definira ishode učenja građanskog obrazovanja u razrednoj nastavi i međupredmetnu korelaciju u četiri koncepta građanskog obrazovanja: Autoritet, Pravda, Privatnost i Odgovornost.
Lokalne obuke za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja
Lokalne obuke biće organizirane za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja u osnovnoj školi, profesore koji u srednjoj školi poučavaju nastavni predmet Demokratija i ljudska prava i pedagoge škola. Obuke vode CIVITAS treneri za programe „Osnovni demokratije” u razrednoj i predmetnoj nastavi, „Demokratija i ljudska prava” u općeobrazovnoj skupini predmeta za srednju školu i stručnjaci za prevenciju nasilnog i drugih oblika devijantnog ponašanja djece i mladih.
Sadržaj obuka podjeljen je na dvije sesije. U prvoj govorimo o ishodima učenja nastavnog predmeta građanskog obrazovanja, a u drugoj o doprinosu nastavnih sadržaja odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo u prevenciji radikalizacije i vršnjačkog nasilja. Raspored obuka će biti dostupan na web stranici CIVITAS-a.
Prethodni sadržajAmra Pušina: Moje CIVITAS iskustvo
Naredni sadržajRezultati ispitnog roka – januar 2017.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje