Najava projekta – “Upoznaj Ustav i ono što ti pruža”

193
1

Nansen Dijalog Centar Sarajevo i Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ partneri su projekta „Upoznaj Ustav i ono što ti pruža“ kroz koji će biti razvijen Priručnik za nastavnike u srednjim školama na temu učenja i poučavanja o ustavu i ustavnim procesima. Novi obrazovni modul kod učenika treba da razvije:
   a) ZNANJA o osnovnim elementima ustavnog uređenja države i povijesnom razvoju različitih ustavnih formi;
   b) VJEŠTINE – analitičke, debatne i prezentacijske;
   c) SPOSOBNOST da razumiju ustavno uređenje države i da su MOTIVIRANI da se aktivno uključe u procese donošenja odluka kako bi ostvarili prava i slobode, koje im garantira ustav.

Prilikom učenja o ustavu učenici prate povijesni razvoj različitih formi ustava i uče kako se ustavne odredbe provode u praksi, te kakav je njihov utjecaj na svakodnevni život čovjeka. Sadržaji koji se izučavaju kroz ovaj obrazovni modul i odabrani metodološki pristup imaju za cilj:
   a) Upoznati učenike sa osnovnim pretpostavkama i oblicima ustavnog uređenja;
   b) Osposobiti učenike da univerzalne elemente ustava prepoznaju i istražuju u ustavu svoje zemlje, odnosno entiteta (entiteta i kantona);
   c) Razviti kod učenika vještine da analiziraju ustavna pitanja i probleme, unutar okvira koje postavlja pravno-politički sistem njihove zemlje;
   d) Osposobiti učenike da adekvatno konceptualiziraju i analiziraju ustavne teme koristeći se različitim intelektualnim alatima;
   e) Osposobiti učenike da jasno definiraju prirodu i ograničenja ustavnih odredbi i odgovore na pitanje na koji način su prema ustavu njihove države, odnosno entiteta (entiteta i kantona) uređeni procesi donošenja odluka i načini na koje se građani mogu uključiti u procese donošenja odluka.

Obrazovni modul biće predstavljen kao didaktički materijal za nastavnike. U pilot fazi projekta modul će se izučavati kao školski, vannastavni program (sekcija). Po završetku programa učenici trebaju biti osposobljeni da:
   1. Identifikuju ustavna pitanja i razumiju ustavne procese
   2. Prepoznaju univerzalna načela ustavnog prava i ustavnosti;
   3. Argumentirano vode rasprave; organizuju i učestvuju u debatama koje se tiču ustavnih tema bliskih mladima;
   4. Da komparativnom analizom različitih ustavnih praksi identifikuju, razumiju i znaju pojasniti osnove ustavnog uređenja države; temeljne elemente ustava i procese usvajanja i implementacije ustava i ustavnih odredbi.

Autorski tim predstavit će prvi draft modula u mjesecu novembru/studenom.

Realizaciju projekta omogućio je Centar civilnih inicijativa kroz Program partnerskog građanskog zastupanja CAPP II.

Prethodni sadržajNajava za novi didaktički materijal za nastavnike
Naredni sadržajOdržana obuka “Mi cyber građani – društveni aktivizam i novi mediji”

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje