Najava za novi didaktički materijal za nastavnike

202
1

Integracija ključnih kompetencija kroz redovnu nastavu u osnovnim i srednjim školama

Globalizacija donosi nove oblike međuovisnosti, nove utjecaje i posljedice koje značajno sežu izvan lokalnih i nacionalnih zajednica. Sposobnosti suočavanja s kompleksnim zahtjevima, korištenje i mobiliziranje personalnih resursa u različitim situacijama i pod različitim okolnostima podrazumijeva razvoj ključnih kompetencija, koje pojedincu omogućavaju učinkovitu prilagodbu stalno promjenjivoj okolini. Te kompetenciju su više od znanja i vještina, one su utemeljene na međusobno isprepletenim kognitivnim i praktičnim vještinama, znanjima, motivaciji, vrijednosnim odrednicama, stavovima, emocijama i ostalim socijalnim i bihevioralnim komponentama koje mobiliziraju učinkovitu akciju.

Razvoj ključnih kompetencija kompleksan je i cjeloživotni proces učenja kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje. U tom kontekstu, formalno obrazovanje može imati dvojak utjecaj na razvoj kompetencija na način da pomaže razvoj kompetencija kod učenika, ali i da ga koči. Pored integracije sadržaja koji će omogućiti razvoj ključnih kompetencija, nužno je govoriti o reformi metodološkog pristupa koji podrazumijeva razvoj kompetencije/a kroz vezni predmet i kroskurikularno. Ključne kompetencije koje se smatraju neophodnim za uspješno sudjelovanje u društvu definirane su kao generičke ili transverzalne kompetencije. Odnose se na bolje upravljanje vlastitim učenjem, sklonost učenju, pristup i mogućnost upravljanja vlastitim učenjem, na društvene i međuljudske odnose i komunikaciju, motivaciju itd. One su fleksibilni, generički i prenosivi multifunkcionalni sklop znanja, vještina, nadarenosti i stavova koji su potrebni svim pojedincima za njihovu osobnu realizaciju i razvitak, uključivanje u društvo i zapošljavanje.

S ciljem podsticanja razvoja ključnih kompetencija kroz redovno osnovno i srednje obrazovanje, Autorski tim Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, sastavljen od 8 autora/eksperata će za potrebe programskih aktivnosti Obrazovne komponente YERP programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BIH u ovoj školskoj godini predstaviti didaktički materijal za nastavnike s ilustracijama integracije ključnih kompetencija. Multidisciplinarni autorski tim kroz ovaj će didaktički materijal pojasniti edukatorima što su to ključne kompetencije i kako ih razvijati kod učenika, što će ilustrovati na primjeru kompetencije Učiti kako se uči, Građanske kompetencije iz Interpesonalnih i građanskih kompetencija i Matematičke pismenosti iz Matematička pismenost i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji. Priručnik će biti objvljen u prvom polugodištu školske 2012./2013. godine, nakon čega slijedi obuka školskog menadžmenta i nastavnika u 17 lokalnih zajednica.

Pri razvoju priručnika, Autorski tim polazi od slijedećeg razumijavanja za ilustraciju odabranih kompetencija:

Kompetencija Učiti kako se uči predstavlja sposobnost i umijeće organiziranja i uređivanja vlastitog učenja bilo pojedinačno ili u grupama. To uključuje umijeće učinkovitog raspolaganja vlastitim vremenom, rješavanje problema, stjecanje, procesuiranje, ocjenjivanje i asimiliranje znanja te primjenu novog znanja i vještina u različitim kontekstima – kod kuće, na poslu, u obrazovanju i izobrazbi. Općenito, učiti kako se uči značajno doprinosi uspješnom upravljanju vlastitom karijerom.

Međuljudska kompetencije obuhvaća sve oblike ponašanja kojima treba ovladati da bi pojedinac učinkovito i konstruktivno mogao sudjelovati u društvenom životu i rješavati probleme kada je to potrebno. Opseg građanskih kompetencija širi je od međuljudskih zbog njihovog postojanja na društvenoj razini. Mogu biti opisane kao skup kompetencija koje pojedincu omogućavaju sudjelovanje u građanskom životu društva. Građanske kompetencije podrazumijevaju poznavanje građanskih prava i ustava zemlje domaćina, dosege njezine vlade, razumijevanje uloge i odgovornosti institucija zaduženih za stvaranje politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini (uključujući političku i ekonomsku ulogu EU); poznavanje ključnih osoba u lokalnoj i nacionalnoj vladi; političkih stranaka i njihovih politika; Razumijevanje koncepata kao što je demokracija, status građanina i međunarodnih deklaracija koje ih; Poznavanje glavnih događaja, trendova i nositelja promjene u nacionalnoj, europskoj i svjetskoj povijesti; sadašnja situacija u Europi i kod njenih susjeda, te znanje o emigraciji, imigraciji i manjinama u Europi i svijetu.

Matematička pismenost je sposobnost zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja i izračunavanja omjera pri mentalnom i pismenom izračunavanju u svrhu rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Naglasak je na procesu a ne rezultatu, na aktivnosti a ne znanju. Daljnjim razvitkom matematičke kompetencije, ona ovisno o kontekstu uključuje sposobnost i spremnost korištenja matematičkih oblika mišljenja (logičko i prostorno razmišljanje) i prikazivanje (formula, modela, konstrukcija, grafikona/dijagrama) koji imaju univerzalnu primjenu kod objašnjavanja i opisivanja stvarnosti.

Prethodni sadržajJavni poziv – “Cyber građani – aktivizam mladih kroz društvene medije”
Naredni sadržajNajava projekta – “Upoznaj Ustav i ono što ti pruža”

1 KOMENTAR

  1. poštovani,
    zanima me da li je već objavljen novi didaktički materijal i kada će, ako nije biti dostupan školama,
    hvala

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje