Najavljujemo: Godišnja konferencija CIVITAS-a, Neum 20.-22.09.2013.

176
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u saradnji sa i uz finansijsku podršku Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu najavljuje održavanje redovne godišnje konferencije, za 20.-22. septembra/rujna 2013 godine u Neumu (hotel Zenit). U programu konferencije učestvuje 150 predstavnika obrazovnih vlasti, akademske zajednice, edukatora, trenera i koordinatora uključenih u CIVITAS program građanskog obrazovanja. Cilj konferencije je odrediti prioritete rada u novoj školskoj godini.

U programskim aktivnostima Centra planirana je izrada okvira za određivanje standarda građanskog obrazovanja kao i definiranje samih standarda, pa će program konferencije biti usmjeren, između ostalog, na izvođenje preporuka za unaprijeđenje akademskog učenja i programa stručnog usavršavanja za nastavnike/profesore i osiguranje kvalitete programa koji treba da pripreme učenike za aktivno građanstvo. Definiranjem standarda građanskog obrazovanja jasno će se odrediti specifična znanja, vještine i stavovi koje učenici trebaju ovladati/steći, nivo njihovih postignuća, te instrumentarij za praćenje razvoja građanske kompetencije kod učenika kako u oblasti kognitivnog elementa učenja tako i kroz praktično djelovanje, razvoj građanske vrline i dispozicije.

U programu ovogodišnje konferencije govorimo i o potrebi za standardizacijom u oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja nastavnog kadra, nužnosti verifikacije programa certifikacije, te potrebi za umrežavanjem i kontinuiranim stručnim usavršavanjem nastavnog kadra.

Analizirajući uspjeh praktičnog dijela nastave i takmičenja „Projekt građanin/Ja građanin“ razgovarati će se o izjednačavanju statusa takmičenja iz predmeta građanskog obrazovanja sa takmičenjima drugih predmeta u sklopu društveno-humanističkog područja.

Godišnja konferencije prilika je za nastavnike da predstave svoje stručne i istraživačke radove koje mogu prijaviti mailom na info@civitas.ba.

Prethodni sadržajJavni poziv edukatorima i istraživačima za prijavu radova
Naredni sadržajNajava posljednjeg ciklusa pilot projekta „Izbor najdemokratičnije škole“

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje