Najavljujemo Institut certifikacije nastavnika osnovnih i srednjih škola u Federaciji BIH

168
0

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava „CIVITAS“ u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Američkog veleposlanstva u Sarajevu i resornim ministarstvima prosvjete kantona/županija najavljuje dvogodišnji Institut certifikacije nastavnika osnovnih i srednjih škola u Federaciji BIH.  

Institut će započeti s radom u drugoj polovini slijedećeg mjeseca (kolovoz/avgust 2014.), a paralelno će se realizirati program za edukatore u nastavi osnovnih škola i program za edukatore u nastavi srednjih škola. Teorijsko-metodička instruktivna nastava programa za srednje škole traje 14 dana i upravo ovom instruktivnom nastavom Institut započinje s radom. Tri dana kasnije počinje i program certifikacije nastavnika osnovnih škola za koji teorijsko-metodička instruktivna nastava traje 7 dana. Nastava oba programa je modularna; program za srednje škole ima 12, a za osnovne 7 modula, koje predaju profesori javnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini i gostujuća profesorica, prof.dr. Vedrana Spajić-Vrkaš sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Uz bazične dvije skupine; nastavnike koji predaju u osnovnim i nastavnike koji predaju u srednjim školama, podjela polaznika izvršiti će se po osnovu načina prijave za ovaj program. 80% polaznika oba programa Instituta biće odabrano na osnovu dosadašnjeg rada u prosvjeti, na preporuku resornih pedagoških zavoda kao kadar koji predaje ili će od naredne škole godine predavati nastavni predmet građanskog obrazovanja, odnosno za kadar koji ima status nastavnika/uposlenika javnih škola. 20% preostalih mjesta na Institutu rezervirano je za svršene diplomante koji nemaju radno iskustvo ili imaju radno iskustvo u ukupnom trajanju do dvije godine, kojima je bazični studij iz oblasti društveno-humanističkih znanosti i imaju položenu pedagošku grupu predmeta, te su time kvalificirani za rad u nastavi.  Do 25. srpnja/jula 2014. ministarstva prosvjete će dostaviti liste kandidata za program certifikacije, koji su odabrani po osnovu kriterija da predaju ili su planirani za predavanje nastavnog predmeta građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Tek svršeni diplomanti i nastavnici sa do dvije godine radnog iskustva status kandidata mogu steći prijavom na javni natječaj koji će biti objavljen na web stranici CIVITAS-a i u dnevnoj štampi.

Cilj programa je osposobiti nastavnike/polaznike za demonstraciju predmetne, pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke kompetencije, neophodne za uspješno ostvarivanje ciljeva nastave građanskog obrazovanja. Po završetku teorijsko-metodičke instruktivne nastave svi polaznici pristupiti će polaganju teorijsko-metodičkog završnog testa. U sklopu redovnog statusa kandidata nastavnici imaju pravo tri puta polagati završni test, a termini polaganja su:

Prvi termin: Kolovoz/Avgust 2014. (po završetku instruktivne nastave)
Drugi termin: Siječanj/Januar 2015.
Treći/završni termin: Kolovoz/Avgust 2015.

Pri procjeni uspješnosti rezultata koristi se Agnofova metoda za određivanje uspjeha  kandidata koja za minimalnu granicu prolaznosti ima rezultat od 67% . Prolaznost na testu omogućava nastavniku/kandidatu rad na razvojnom portfoliju, praktičnom dijelu za koji se kandidat ocjenjuje opisnom ocjenom „zadovoljio/la“, odnosno „nije zadovoljio/la“. Uspješno završenim Praktikumom kandidatu se izdaje uvjerenje o završenom programu certifikacije, čime on/ona stiče status nastavnika certificiranog za predavanje nastavnog predmeta građanskog obrazovanja.

Programom certifikacije koji je CIVITAS razvio u suradnji s Vijeće Europe, a sukladno odredbama Europske povolje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo osigurava primjenu visokih standarda stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja nastavnog kadra općenito, te razvoj znanja i razumijevanja osnovnih koncepata građanskog obrazovanja kao i osposobljenost nastavnika za primjenu adekvatnih metoda učenja i poučavanja za aktivno i odgovorno građanstvo u redovnoj nastavi ovog predmeta.

Za više informacija kontaktirajte CIVITAS Ured na dobro poznate brojeve telefona i e-mail adrese: 
Tel: (033)  261 415/416
E-mail: info@civitas.ba
Kontakt osoba: program manager Ivana Kesic (ikesic@civitas.ba, ivannakesic@gmail.com

Prethodni sadržajSvečano zatvorena Ljetna škola demokratije 2014
Naredni sadržajJavni poziv: Ceritfikacija nastavnika koji predaju građansko obrazovanje

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje