Najavljujemo: Počinje teorijsko-metodička instruktivna nastava za program certifikacije nastavnika

151
0

Certifikacija 2016 – u petak 22.01.2016. početak nastave

 

U petak, 22.01.2016. počinje teorijsko-metodička instruktivna nastava program certifikacije za novu generaciju polaznika. Certifikacija se realizira kao stipendijski program, finansiran grantom Američke ambasade u Sarajevu, a realizira ga Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS. Cilj programa je osposobiti nastavnike za demonstraciju predmetne, pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke kompetencije, neophodne za uspješno ostvarivanje ciljeva nastave građanskog obrazovanja. Polaznici programa odabrani su na osnovu javnog natječaja a od njih se tražilo da su državljani BIH, imaju završen dodiplomski studij nastavničkog smjera ili dodiplomski studij društveno-humanističkog područja sa položenom pedagoškom grupom predmeta i dozvolom za samostalan rad u obrazovanju.

Program počinje teorijsko-metodičkom instruktivnom nastavom koju čini 12 modula. Module predaju profesori javnih univerziteta u BIH i stručnjaci-istraživači građanskog obrazovanja. Po završetku nastave kandidati pristupaju polaganju teorijsko-metodičkog testa na kojem za prolaznu ocjenu trebaju zadovoljiti 67%. Pravo polaganja imaju u tri ispitna roka od kojih je prvi odmah po završetku nastave, drugi u augustu/kolovozu 2016., a treći u januaru/sijećnju 2017. Na početku nastave obavit će se ulazno testiranje, rad polaznika prati se i kroz aplikativne vježbe no ocjene ovog ispitivanja ne ulaze u završnu ocjenu već služe isključivo za praćenje napretka u radu svakog polaznika.

Uspješno položen test kvalifikuje polaznika za izradu praktikum portfolija kojim on/ona završava program certifikacije. Praktikum se sastoji od tri cjeline. U prvoj nastavnik kroz obradu tri (za osnovnu školu), odnosno četiri lekcije (za program u srednjoj školi) demonstrira primjenu stečenih znanja i razvijenih vještina. Lekcije je kandidat obavezan odabrati iz različitih koncepata programa i za svaku od njih pojasniti temu i ciljeve, korištene izvore i literaturu te izvijestiti o primjeni nastavnih sredstava i učila, angažmanu učenika i postignutim rezultatima. Uz samoevaluaciju i izvještaj koji priprema nastavnik, njegov rad ocjenjuje i kolega-promatrač i stručni savjetnik pedagoškog zavoda. Svoje ocjene unose u posebno pripremljen obrazac, a njihove nalaze nastavnik-kandidat prilaže svojim izvještajima. Drugi dio portfolija odnosi se na aktivno učenje, nastavnikov angažman u školi i zajednici u kontekstu primjene stečenih znanja i vještina izvan sfere učionice građanskog obrazovanja, što je ocjenjivano u prvom dijelu portfolija. Posljednji, treći dio odnosi se na profesionalni razvoj i stručno usavršavanje, odnosno diseminaciju znanja koje je nastavnik stekao kroz program stručnog usavršavanja; nastavnik izvještava o održanim sastancima sa kolegama nastavnicima, predstavnicima aktiva i iznosi plan profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja.

Uvjerenjem koje se izdaje po završetku programa CIVITAS potvrđuje da certificirani nastavnici imaju 31 kompetenciju mapiranu kao neophodnu za poučavanje nastavnog sadržaja građanskog obrazovanja, što  podrazumijeva  djelotvorno poučavanje i interaktivno učenje, odgoj, uvježbavanje, širenje, upućivanje, prakse i aktivnosti čiji je cilj, pomoću osposobljavanja učenika transferabilnim znanjem, vještinama i razumijevanjem i oblikovanjem njihovih stavova i ponašanja, osposobiti ih za primjenu i promociju i zaštitu demokratskih prava, sloboda i odgovornosti u društvu, za uvažavanje različitosti i uzimanje aktivne uloge u demokratskom životu sa izgledom za promoviranje i zaštitu demokracije i vladavine prava.

Prethodni sadržajLista kandidata za program certifikacije
Naredni sadržajOdržane obuke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje