Najavljujemo: Sastanak predstavnika obrazovnih vlasti u Federaciji BIH

160
0

Nakon sastanka sa republičkim obrazovnim vlastima Republike Srpske koji je održan koncem prošle godine, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS najavljuje drugi sastanak Radne grupe za praćenje i unaprijeđenje programa građanskog obrazovanja u Federaciji BIH. Članovima Radne grupe koja je formirana na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke pridružiti će se i predstavnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda/institucija. Sastanak će se održati 3. i 4. februara/veljače 2014. u hotelu Termag na Jahorini.

Radna grupa će pregledati nacrt Okvirnog kurikuluma za integrisani, interdiscilinarni pristup planiranja metoda i sadržaja učenja orijentiranog na ishode sa ciljem osposobljavanja učenika za kompetentno djelovanje u demokratskom društvu, te dati preporuke vezano za dalji rad na definiranju statusa programa i ishoda učenja u predmetu Demokratija i ljudska prava.

Radna grupa će također razmotriti plan realizacije programa certifikacije, interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra koji predaje predmete Osnovni demokratije i Demokratija i ljudska prava koji bi se u školskoj 2013./2014. i 2014./2015. godini trebao realizirati za srednje škole i kao drugi ciklus programa za osnovne škole. Predstavnici obrazovnih vlasti Federacije Bosne i Hercegovine na ovom će sastanku dogovoriti i plan realizacije takmičenja “Projekt građanin” u školskoj 2013./2014. godini.

Prethodni sadržajJavni natječaj: Demokratija i informatizacija škola
Naredni sadržajRadni sastanak obrazovnih vlasti FBIH i Distrikta Brčko

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje