Nastavnička konferencija „Stanje i perspektive građanskog obrazovanja u BIH“

366
0

Najavljujemo da će se u hotelu Hollywood na Ilidži u Sarajevu dana 23.03.2012.godine održati jednodnevna nastavnička konferencija pod nazivom “Stanje i perspektive građanskog obrazovanja u BIH”.

Konferencija je namjenjena certificiranim nastavnicima koji predaju predmet Osnovni demokratije i Demokratija i ljudska prava, a preporučujemo je nastavnicima koji su prošli certifikaciju za nastavnike građanskog obrazovanja u osnovnim školama. Učešće u konferenciji uzet će i predstavnici pedagoških zavoda i resornih ministarstava/odjela obrazovanja.

Osnovni cilj konferencije je evaluacija efekata programa certifikacije nastavnika i utvrđivanje potreba nastavnika za daljim stručnim usavršavanjem na ovom polju. U programu konferencije biće predstavljeni planovi za nastavak certifikacije nastavnika osnovnih škola u onim administrativnim jedinicama koje su uključile predmet Osnovi demokratije u novi devetogodišnji nastavni plan i program za osnovne škole.

U svijetu u kojem dolazi do naglih promjena i sve većih razlika, potreba za aktivnim, informisanim, odgovornim građanstvom postaje veća nego što je ikad bila. Uloga obrazovanja u stvaranju takvog građanstva je sada gotovo svugdje priznata. Sposobnost razumnog i odgovornog uključivanja u javni život i događaje je nešto što se treba naučiti. Iako se određeni dio toga može naučiti i neformalnim putem iz vlastite porodice, priroda današnjeg života je takva da samo ovo nikada ne može biti dovoljno za stvaranje one vrste informisanih i učinkovitih građana koji su potrebni modernim demokratijama da bi opstale. Obrazovanje za demokratsko građanstvo postalo je značajna karakteristika kako formalnog tako i neformalnog obrazovanja i pravo na koje su ovlašteni svi građani u demokratskom društvu, a ključne odgovorne osobe u procesu odgoja i obrazovanja demokratskih građana su upravo nastavnici i profesori.

U narednom periodu Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u BIH želi ojačati svoju mrežu nastavnika građanskog obrazovanja koja će omogućiti razmjenu prakse, ideja i mišljenja, te podsticati kreativni i istraživački rad nastavnika.

Za prijavu učešća nastavnici trebaju poslati slijedeće podatke:

Ime i prezime

Mjesto prebivališta

Naziv škole/a u kojoj/kojima nastavnik predaje

Konatakt telefon

Kontakt e-mail.

Podatke nam šaljite mailom na adresu info@civitas.ba ili faxom na broj 033/261 416.

Rok za slanje prijava je petak, 16.03.2012. godine.

Prethodni sadržajSedma konferencija projekta “Mlade snage” upute za učesnike
Naredni sadržajZaključen projekat “Mlade snage”

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje