Nastavnička konferencija „Stanje i perspektive građanskog obrazovanja u BIH“

29
0

Najavljujemo da će se u hotelu Hollywood na Ilidži u Sarajevu dana 23.03.2012.godine održati jednodnevna nastavnička konferencija pod nazivom “Stanje i perspektive građanskog obrazovanja u BIH”.

Konferencija je namjenjena certificiranim nastavnicima koji predaju predmet Osnovni demokratije i Demokratija i ljudska prava, a preporučujemo je nastavnicima koji su prošli certifikaciju za nastavnike građanskog obrazovanja u osnovnim školama. Učešće u konferenciji uzet će i predstavnici pedagoških zavoda i resornih ministarstava/odjela obrazovanja.

Osnovni cilj konferencije je evaluacija efekata programa certifikacije nastavnika i utvrđivanje potreba nastavnika za daljim stručnim usavršavanjem na ovom polju. U programu konferencije biće predstavljeni planovi za nastavak certifikacije nastavnika osnovnih škola u onim administrativnim jedinicama koje su uključile predmet Osnovi demokratije u novi devetogodišnji nastavni plan i program za osnovne škole.

U svijetu u kojem dolazi do naglih promjena i sve većih razlika, potreba za aktivnim, informisanim, odgovornim građanstvom postaje veća nego što je ikad bila. Uloga obrazovanja u stvaranju takvog građanstva je sada gotovo svugdje priznata. Sposobnost razumnog i odgovornog uključivanja u javni život i događaje je nešto što se treba naučiti. Iako se određeni dio toga može naučiti i neformalnim putem iz vlastite porodice, priroda današnjeg života je takva da samo ovo nikada ne može biti dovoljno za stvaranje one vrste informisanih i učinkovitih građana koji su potrebni modernim demokratijama da bi opstale. Obrazovanje za demokratsko građanstvo postalo je značajna karakteristika kako formalnog tako i neformalnog obrazovanja i pravo na koje su ovlašteni svi građani u demokratskom društvu, a ključne odgovorne osobe u procesu odgoja i obrazovanja demokratskih građana su upravo nastavnici i profesori.

U narednom periodu Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u BIH želi ojačati svoju mrežu nastavnika građanskog obrazovanja koja će omogućiti razmjenu prakse, ideja i mišljenja, te podsticati kreativni i istraživački rad nastavnika.

Za prijavu učešća nastavnici trebaju poslati slijedeće podatke:

Ime i prezime

Mjesto prebivališta

Naziv škole/a u kojoj/kojima nastavnik predaje

Konatakt telefon

Kontakt e-mail.

Podatke nam šaljite mailom na adresu info@civitas.ba ili faxom na broj 033/261 416.

Rok za slanje prijava je petak, 16.03.2012. godine.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje