Naučno – stručna konferencija „Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo“ – Poziv učesnicima i autorima

189
0

Kao što je ranije najavljeno Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu organizira naučno-stručnu konferenciju posvećenu temama iz oblasti građanskog obrazovanja, koja će se održati u Sarajevu, u periodu 14.-16. mart 2014. Svim zainteresiranim nastavnicima daje se prilika da u programu paralelnih sesija i biltenu konferencije predstave svoj autorski rad. Upute o pripremi rada možete pronaći na https://civitas.ba/prijava-radova-za-naucnu-konferenciju-poucavanje-za-aktivno-i-odgovorno-gradanstvo/. Svi nastavnici zainteresirani za učešće u programu konferencije prijaviti se mogu i putem aplikacije koja uz lične podatke uključuje i motivaciono pismo esejskog tipa na neku od predloženih tema. Prednosti u selekciji imaju nastavnici sa autorskim radom.

Esej ili rad pripremiti možete u okviru sljedećih tematskih cjelina:
a. izučavanje sadržaja, osiguranje kvaliteta i održivost građanskog obrazovanja u BIH školama
b. metodika građanskog obrazovanja i njena primjena u nastavi predmeta Demokratija i ljudska prava i u nastavi drugih predmeta
c. osnaživanje, umrežavanje, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnog kadra koji predaje građansko obrazovanje

Svoje radove možete poslati elektronskom poštom na info@civitas.ba najkasnije do 06. marta 2014. Potpuni rad na početku kojeg će biti istaknuti sažetak i ključne riječi mora biti u MS Word formatu, pisan na BHS jeziku.

Program konferencije osmišljen je na način da okupi edukatore i odgajatelje, univerzitetske stručnjake i iskusne predavače, trenere i istraživače iz oblasti građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i regionu. Teme plenarnih sesija odnositi će se na razvoj, praćenje kvalitete i unaprijeđenje sadržaja i metodike građanskog obrazovanja i prilagođenosti programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava različitim uzrastima djece. U sklopu ovih sesija također će se razmatrati teme vezane za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnog kadra koji predaje predmet Demokratija i ljudska prava te umrežavanje i rad mreže za osiguranje kvalitetnog i održivog programa osposobljavanja učenika za ulogu aktivnih i odgovornih građana u zajednici.

Uz panel sesije i rad u grupama naučna i stručna predavanja u programu paralelnih sesija organizirati će certifikovani nastavnici, treneri i koordinatori programa građanskog obrazovanja u predškolskim institucijama, osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.

Za potvrdu učešća i više informacija molimo kontaktirajte Civitas Ured pozivom na broj 033 261 415 ili mailom na info@civitas.ba.

 

Prethodni sadržajPrijava radova za naučnu konferenciju „Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo“
Naredni sadržajProjekt građanin 2014

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje