Naučno stručni instituti i akademije CIVITAS u školskoj 2012./2013. godini

140
0

Unapređenje kapaciteta stručnjaka u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i mladih lidera demokratije program je koji pokreće Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ BiH, uz podršku Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u Sarajevu, s ciljem jačanja stručnih kompetencija i uspostavljanja infrastrukture za čvrstu mrežu visokokvalitetnih stručnjaka i trenera za ovu naučno stručno oblast, te mladih lidera, koji će doprinositi kontinuiranom unapređenju kvalitete obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na svim nivoima obrazovanja i u svim područjima Bosne i Hercegovine.

Stručni programi biće realizirane kroz tri uzajamno povezane cjeline:

Institut za demokratiju i ljudska prava

Intenzivni petodnevni kurs za 20 polaznika, koji je namijenjen univerzitetskim profesorima i asistentima  sa 8 javnih univerziteta u BiH i koji ima za cilj uspostavljanje Ekspertne grupe za pitanja sadržaja i pristupa, kao i istraživanja u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. U toku rada Instituta za demokratiju i ljudska prava, polaznici će producirati 20 naučnih radova u oblasti demokratije i ljudskih prava koji će biti dostupni na CIVITAS-ovoj Web stranici.

Mreža trenera programa Demokratija i ljudska prava

Ovaj petodnevni kurs za 30 polaznika namijenjen je nastavnicima i profesorima iz osnovnih i srednjih škola u BiH i ima za cilj uspostavljanje mreže visokokvalitetnih trenera u oblasti neformalnog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u našoj zemlji.

Nakon uspješnog završetka teorijsko-metodičkog dijela obuke, treneri  će stečena znanja i vještine primijeniti u svojim sredinama, organizirajući obuku za više od 600 svojih kolega iz 30 osnovnih i srednjih škola, formirajući razvojne timove koji će potom u svih 30 škola razviti i implemetirati svoje akcione planove za unapređenje procesa demokratizacije škole, te tako osigurati uvjete za dobijanje Civitas certifikata za trenere.

Akademija za mlade lidere demokratije

Treći petodnevni program obuke proći će 30 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su demonstriralivisoku posvećenost principima demokratije, te posjeduju dispozicije za uspješne lidere demokratije koji mogu pokrenuti pozitivne promjene u svojim zajednicama, inspirirati i privući svoje vršnjake da se aktivno uključe u procese donošenja odluka.

Po završetku obuke, 30 mladih lidera razvit će 30 akcionih planova u svojim lokalnim zajednicama i u njihovo razvijanje i implementaciju uključiti 1500 aktivista i volontera posvećenih građanskom aktivizmu.

 

Vrijeme realizacije kursa je u periodu od 20. do 25. marta/ožujka 2013. u Sarajevu.

Konkurs aktivan od 26.02.2013.

Prethodni sadržajNAJAVA: U ponedjeljak rezultati prvog ciklusa izbora najdemokratičnije škole
Naredni sadržajProfesor Thomas S. Vontz – gost predavač Civitas programa unaprijeđenja kapaciteta koji je zakazan za period 20.-25. marta/ožujka 2013. godine.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje