Neum, 2013: Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u obrazovanju za demokratiju i ljudska prava

175
0

Petnaesta godišnja konferencija koju organizuje Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas u saradnji s Urednom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu biće organizirana na temu „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u obrazovanju za demokratiju i ljudska prava“.

150 predstavnika ministarstava i pedagoških institucija, nastavnika, odgajatelja, univerzitetskih stručnjaka, trenera i facilitatora diskutovati će o stanju i perspektivama programa građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i dati preporuke po osnovu kojih će stručno radno tijelo u ovoj školskoj godini raditi na definiranju okvira za izradu standarde i kasnije, na određenju samih standarda građanskog obrazovanja. Godišnja konferencija održava se u hotelu „Zenit“ u Neumu, u periodu 20.-22. septembra/rujna 2013. godine.

Sistem obrazovanja za demokratiju i ljudska prava kakav je razradila Bosna i Hercegovina omogućava kvalitetan kurikulum usmjeren na postizanje funkcionalne i sadržajne dimenzije građanske kompetencije. Bazično, on polazi od zasebnog predmeta koji učenike osposobljava znanjima, vještinama i stavovima aktivnih i odgovornih građana. Ovo osposbljvanje postiže se kontinuirano, od predškolskog odoja i obrazovanja za četiri bazična koncepta demokratije (autoritet, pravda, privatnost i odgovornost), preko zasebnog predmeta podržanog interdsiciplinarnim i kroskurikularnim pristupom u osnovnim i srednjim školama do univerzitetskog programa osposobljavanja budućih edukatora za predavanje u duhu demokratije i poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Koncept je dalje podržan programima stručnog usavršavanja i osposbljavanja nastavnika građanskog obrazovanja, te udžbenicima i stručnomliteraturom koji prate kurikulum obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. Kroz 15 godina implementacije, program je postigao svoj cilj i pokazao se kao efikasan za odgoj i obrazovanje građana demokratskog društva. Iako su ovaj stav podržala naučna istraživanja kao i izjave krajnjih korisnika (učenici, nastavnici, roditelji), vlast ostaje u nedoumici da li trebamo pripremati građane za njihovu aktivnu participaciju u društvu. Jedino rješenje problema vidimo u određivanju standarda građanskog obazovanja koji su jedina garancija postizanju kontinuiteta u procesu institucionalizacije i unaprijeđenja građanskog obrazovanja. Standardi trebaju biti usvojeni u procesu zajedničkog rada i promišljanja predstavnika vlasti, stručnjaka i edukatora kao ljudi iz prakse i trebaju se odnositi na temljene vrijednosti i ciljeve koje prepoznajemo u sadržaju, metodici predmeta i kulturi i klimi škole; stručnom osposobljavanju i usavršavanju nastavnog kadra i ciljevima koje želimo postići kroz obrazovanje novih generacija a u vezi s razvojem građnske kompetencije učenika.

Prethodni sadržajNajava posljednjeg ciklusa pilot projekta „Izbor najdemokratičnije škole“
Naredni sadržajU susret godišnjoj konferenciji (Neum, 2013.)

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje