Neum 2014: Poziv nastavnicima i stručnim saradnicima

174
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u saradnji i uz finansijsku podršku Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu najavljuje održavanje redovne godišnje konferencije za 19.-21. septembra/rujna 2014 godine u Neumu (hotel Stella). U programu konferencije učestvuje 120 predstavnika obrazovnih vlasti, univerzitetskih profesora, edukatora, trenera i koordinatora uključenih u CIVITAS programe građanskog obrazovanja. Cilj konferencije je odrediti prioritete rada u novoj školskoj godini i strateški planirati dalje djelovanje na području praćenja i unaprijeđenja građanskog obrazovanja.

Teme plenarnih sesija odnositi će se na razvoj, praćenje kvalitete i unaprijeđenje sadržaja i metodike građanskog obrazovanja kao i modele integracije pristupa baziranog na ključnim kompetencijama u nastavu građanskog obrazovanja i razvoja građanske kompetencije u nastavi drugih predmeta. Stručna predavanja mogu preuzeti i certificirani nastavnici građanskog obrazovanja ukoliko do naznačenog datuma pošalju radove koje žele predstaviti u programu konferencije.

PRIJAVA I SLANJE RADOVA
Svoje radove možete poslati elektronskom poštom na info@civitas.ba najkasnije do 12. septembra/rujna 2014. Potpuni rad na početku kojeg će biti istaknuti sažetak i ključne riječi mora biti u MS Word formatu, pisan na BHS jeziku. U zasebnom dokumentu zainteresirani predavači trebaju poslati rezime svoje biografije, te naznačiti na koju se od tri predložene oblasti rad odnosi.

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA
Rad treba da se sastoji od apstrakta rada napisanog na jeziku na kojem je napisan rad, teksta/sadržaja rada i navoda literature. Apstrakt rada i ključne riječi napisati fontom Times New Roman, veličine 12 sa uvučenom lijevom ivicom ispod naslova rada. Ključne riječi napisati u nastavku apstrakta u novom redu; navesti najviše 10 riječi.

Tekst rada: dužina rada treba biti do 7 500 slovnih znakova, sa proredima (do 5 stranica); font: Times New Roman; veličina slova: 12; prored 1,5; fusnote;

Izvori citata daju se u zagradama u samom tekstu rada npr. (Filipović 1986: 25).

Citati u tekstu treba da budu napisani po sljedećim uputstvima:
Prezime autora, godina objavljivanja, strana/e.
Primjer: (Primorac, 2005, pp. 20-23).

Literatura se u tekstu navodi u Harvard stilu. Reference treba da budu napisane po sljedećim uputstvima:
Prezime autora, početno slovo imena autora, urednika (godina izdavanja), naslov knjige, mesto izdavanja: izdavač.
Primjer: Primorac, Z. (2005), Uvod u filozofiju. Novi Sad: Fram-Ziral.

CIVITAS kontakti
Tel: (033) 261 415/416
Mail: info@civitas.ba

Za slijedeća pitanja obratite se članovima našeg tima:

Za program konferencije i selekciju radova:
Ivana Kešić, CIVITAS program manager
Mail: ikesic@civitas.ba (ivannakesic@gmail.com)

Za prijavu učešća i registraciju:
Edita Šabić, saradnica na projektu
Mail: esabic@civitas.ba

Prethodni sadržajUsvojen instrument za ispitivanje znanja i stavova učenika osnovne škole u području građanstva
Naredni sadržajPrijavni proces i način izbora nastavnika za sudjelovanje u programu godišnje konferencije, Neum 2014.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje