Novi ciklus #CETI metodičko-instruktivne nastave za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja

213
0

Obrazovni centar CIVITAS i ove godine realizira teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu sa završnom pismenom provjerom znanja, prepoznatu i kao program certifikacije, za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Ovaj stipendijski program stručnog usavršavanja finansiran je grant sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a provodi se s ciljem osposobljavanja nastavnika uže-stručnim kompetencijama neophodnim za izvođenje predmetne nastave ove, za nas nove, odgojno-obrazovne oblasti.

Profil kandidata – polaznika

Program certifikacije nije i ne može biti zamjena za formalno, univerzitetsko obrazovanje nastavnika. Upravo suprotno, riječ je o programu stručnog usavršavanja, doedukacije, u trajanju od 80 sati instruktivne nastave i 40 sati individualnog rada kojim nastavnik, ukoliko zadovolji na završnoj provjeri znanja, može steći tek 12 ECTS kredita.

Da bi nastavnik stekao status kandidata treba imati završen II ciklus studija (ili četverogodišnji dodiplomski studij prije uvođenje Bolonje), odnosno formalnim obrazovanjem stečenih 240 ECTS kredita ili visoku stručnu spremu prema starom obrazovnom modelu. Preporuka je da se na ovaj program stručnog usavršavanja upućuju profesori filozofije i sociologije (za srednju školu) i nastavnici povijesti i geografije (za osnovnu školu) ali u obzir se uzima i odluka pedagoških zavoda da za program certifikacije nominiraju i druge profile nastavnika sa završenim studijem društveno-humanističkog usmjerenja koji imaju položenu pedagošku grupu predmeta i uključeni su u realizaciju nastavnog procesa, što je posebno važno za srednje strukovne škole.

Od nastavnika se još traži da su državljani Bosne i Hercegovine i da rade u nekoj od javnih škola jer cilj ovog programa nije „stvaranje“ novog nastavnog kadra ili tehnološkog viška, već doedukacija nastavnika koji su uključeni u nastavni proces i kojima su, odlukom ministarstva ili pedagoškog zavoda, dodijeljeni sati nastavnog predmeta građanskog obrazovanja.

Program obuke i proces testiranja

Po dolasku, svi nastavnici koji su stekli status kandidata u ovom programu pristupaju ulaznom testiranju. Za organizatore, ovaj test je značajan zbog kasnijeg praćenja efikasnosti programa i koristi se kao parametar za procjenu napredovanja kandidata u znanju, bez obzira na to dali su ili nisu zadovoljili na završnoj provjeri znanja. Kandidatima je ulazni test dobra orijentacija za ono što se od njih očekuje u ovom programu jer svojom formom, ali i načinom realizacije odgovara završnom testiranju.

Teorijsko – metodička instruktivna nastava traje 80 kontakt sati predavanja i 40 sati individualnog rada, a čine je interaktivna predavanja, prezentacije, simulacije i aplikativne vježbe prema rasporedu modula i ECTS kredita prikazanih u tabeli ispod

Moduli Predviđeni kontakt sati Individualni rad Krediti premа ECTS-u
1. Demokrаtijа/konstitucionalizam/liberalizam 12 4 1,7
2. Vlast 8 3 1,2
3. Građanstvo 4 2 0,6
4. Ljudska prava i slobode 4 2 0,6
5. Pravda i sudski sistem 3 2 0,5
6. Ekonomija i demokratija 3 2 0,5
7. Globalizacija 3 2 0,5
8. Mediji i demokratija 3 2 0,5
9. Građanske vrline i civilno društvo i vlast 8 3 1,2
10. Metodologija/metodika 16 6 2.3
11. Projekt građanin 8 3 1.2
12. Prezentacije i simulacije 8 3 1,2
13. Aplikativne vježbe 6
UKUPNO 80 40 12

 

Što ovaj program razlikuje od drugih

Završna provjera znanja razlikuje ovaj program od drugih programa stručnog usavršavanja, seminara i predavanja u kojima nastavnici mogu biti i pasivni slušači/posmatrači. U programu certifikacije od nastavnika se traži da aktivno sudjeluju u diskusiji, da svaki dan rade aplikativne vježbe i konačno, da na završnoj provjeri znanja zadovolje minimalno 67% što je donja granica prolaznosti. Kako se pismenom provjerom ispituju znanja, nakon što zadovolje na testu nastavnici pristupaju izradi praktikum portfolija kroz koji pratimo njihov rad, primjenu naučenog, ali i ocjene koje im za rad daju savjetnici, pedagozi i učenici koje poučavaju.

Zbog čega nam treba certifikacija nastavnika?

Uspostavom demokratskog poretka vlasti pred nastavnike je postavljen novi izazov: obrazovati ZA demokraciju i U DUHU demokratskih vrijednosti. Prvi dio ovog nastavničkog izazova od nastavnika traži da i sami razumiju različite dimenzije obrazovanja za aktivno i odgovorno demokratsko građanstvo, od filozofske ideje podjele vlasti, zajedničkog dobra, preko političko-pravne organizacije grana i institucija vlasti, vladavine prava do ekonomske dimenzije, pitanja slobodnog tržišta i globalnog konteksta demokratskih vrijednosti, zaštite ljudskih prava i sloboda, slobode izražavanja i odgovornog djelovanja slobodnih medija. Sve ovo nastavnik treba poučavati u duhu demokratskih vrijednosti, što uz razvoj demokratske klime i kulture školske zajednice u čijoj izgradnji treba aktivno sudjelovati, podrazumijeva poticanje učenika na timski i istraživački – projektni rad, diskusiju i kritičko promišljanje.

Osposobljavanje za ovaj zadatak u našoj zemlji nastavnici ne stiču formalnim obrazovanjem iz dva razloga. Prvi, što u Bosni i Hercegovini nije zaživio program interdisciplinarnih studija i drugi, što je našem obrazovnom sustavu ovo nova nastavna oblast, baš kao što je i demokratski oblik uređenja vlasti za naše društvo novi pravno – politički poredak. No, sve i da je drugačije, uslijed stalnog pada broja upisanih učenika, loše ekonomske situacije u zemlji i malog fonda nastavnih sati (1 sat u osnovnoj i 2 sata sedmično u srednjoj školi tijekom jedne godine školovanja) nerealno bi bilo očekivati od nastavnika da se opredijele za izučavanje i poučavanje samo i isključivo ove nastavne oblasti. Zbog toga je odluka resornih ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda da u saradnji sa CIVITAS-om odrede profil nastavnika prema postojećim univerzitetskim zvanjima uz obaveznu doedukaciju za uže stručne kompetencije nastavnika građanskog obrazovanja.

Empirijska istraživanja postignuća učenika pokazala su bolje rezultate u učionicama u kojima poučavaju certifikovani nastavnici, za razliku od onih u kojima je praksa bila drugačija. Ipak, koliko god certifikacija bila nužan preduvjet osposobljenosti nastavnika za kvalitetno poučavanje ovog nastavnog sadržaja ona nije jedini garant kvalitete cjelokupnog nastavnog procesa. Ne treba zanemariti bitne elemente kao što su opći uvjeti rada, rad savjetnika i prosvjetno-pedagoški nadzor kao i prepoznat, priznat i strateški realiziran program permanentnog daljeg stručnog usavršavanja.

 

Prethodni sadržajTermini za certifikaciju
Naredni sadržajProgram certifikacije nastavnika: Rezultati konkursa/natječaja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje