Novi materijal za nastavnike početkom školske 2017./18. godine

177
0

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS želi dati doprinos primjeni Zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa društveno-humanističkog područja temeljenih na ishodima učenja u domeni u kojoj se to odnosi na predmetnu nastavu građanskog obrazovanja. S tim u vezi za početak nove školske godine planiramo pripremiti didaktičko-metodički materijal koji će uvesti nastavnike u novi pristup poučavanju za aktivno i odgovorno građanstvo temeljeno na ishodima učenja, onako kako je to predviđeno Zajedničkim jezgrama koje je predstavila Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje u BIH, te u Smjernicama za primjenu Zajedničkih jezgri.

U Bosni i Hercegovini, građansko obrazovanje obavezni je nastavni predmet koji u nastavnim planovima i programima ima različite nazive kao što su Građanski odgoj i obrazovanje, Demokracija i ljudska prava, Politika i građansko društvo, Gospodarstvo, Politika i gospodarstvo te Demokracija i ljudska kultura. Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje definiranom na ishodima učenja promiče se holistički i integrativni pristup građanskom obrazovanju, a građanstvo se ne određuje kao puki formalno-pravni status koji pojedinac ima prema državi nego kao inkluzivna kategorija identifikacije koja mu omogućuje da, razumijevanjem i prihvaćanjem sklopa temeljnih demokratskih vrijednosti, istovremeno njeguje i druge svoje identitete. U skladu s tim, Zajedničkom jezgrom građansko obrazovanje integrira nizom posebnih inicijativa, uključujući političko obrazovanje, obrazovanje za ljudska prava, interkulturno obrazovanje, obrazovanje za rodnu jednakost, obrazovanje za društvenu pravdu te europsko i međunarodno obrazovanje.

Cilj materijala koji će CIVITAS predstaviti nastavnicima je približiti im novi pristup učenju i poučavanju usmjeren na stjecanje onih kompetencija koje su građanima Bosne i Hercegovine prijeko potrebne za kvalitetan i produktivan privatni, društveni i profesionalni život, za unapređenje višekulturnog bosanskohercegovačkog društva kao zajednice ravnopravnih naroda i građana i za razvoj Bosne i Hercegovine kao stabilne i pravedne demokratske države, u skladu s pravima, obvezama i odgovornostima koje za njih proizlaze iz Ustava Bosne i Hercegovine, iz europskih i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i iz humanističke tradicije svijeta. (prema Smjernicama za primjenu ZJ NPP za građansko obrazovanje, APOSO BIH)

Prethodni sadržajNajavljujemo program godišnje konferencije građanskog obrazovanja – Neum 2017.
Naredni sadržajNovi pristup poučavanju za aktivno i odgovorno građanstvo

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje