Stručni panel: Novi pedagoški pristup u eri digitalne demokratije

142
0

Na 22. Godišnjoj konferenciji, u okviru stručnog panela na temu “Novi pedagoški pristup u eri digitalne demokratije, govorili su Lejla Kafedžić, Ljubiša Mičić i Gabriel Pinkas.

Demokratičnost društva polazi od demokratske klime i kulture učionice i škole. Proizilazi iz temeljnog ljudskog prava na obrazovanje, iz mogućnosti škole i kompetentnosti nastavnika da osiguraju pristup obrazovanju i kvalitetno obrazovanje za ključne kompetencije cjeloživotnog učenja svim učenicima, bez obzira na različitosti među njima, naglašava prof.dr Lejla Kafedžić, Filozofski fakultet Univerzitet u Sarajevu.

 

O novim izazovima i interaktivnoj nastavi temeljenoj na primjeni tehnologija i digitalnih alata govorio je viši asistent Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, Ljubiša Mičić. Na putu promjene, od digitalizacije koja je tek prosta konverzija podataka u njihove e-oblike, preko prilagodbe do optimizacije ovog procesa, prednost treba dati novom pedagoškom pristupu, metodici nastave i kompetencijama nastavnika nad pukim izborom tehnologija i digitalnih alata, koji su tek sredstva rada, naglašava Mičić.

Dr.sci Gabriel Pinkas, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli govorio je o vezi između različitih stilova rada nastavnika i motivacije učenika, koja se može i treba dovesti u izravnu vezu s njihovim postignućima u nastavi, dolascima/izostancima, ali i inkluzivnom, demokratskom klimom i kulturom učionice i škole.

 

 

Prethodni sadržajParalelne sesije 22. Godišnje konferencije
Naredni sadržajPreporuke 22. Godišnje konferencije

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje