O čemu učimo u programu ovogodišnje Ljetne škole

153
0

Program trećeg, četvrtog i petog dana Ljetne škole biće organiziran na Jahorini kao škola u prirodi. Radionički dio programa planiran je prema obrazovnom modulu „Učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“, koji je osmišljen s ciljem osposobljavanja polaznika škole da razumiju političke, društvene i kulturne promjene i procese odlučivanja u lokalnoj zajednici. Rezultat ovog dijela programa je 36 akcionih planova koje će kreirati učenici uz mentorstvo svojih nastavnika za uspostavljanje i/ili osnaživanje trajnih reprezentativnih struktura mladih u obliku njihovih predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave.

 Prema rezultatima istraživanja koje je CIVITAS proveo u srednjim školama jasno je da učenici, negativno anticipiraju svoje buduće političko, a u nekim segmentima i građansko angažovanje. Rezultati ukazuju na visok stepen neodlučnosti učenika za angažovanje u šest od deset segmenata političkog i građanskog djelovanja, ali i to da se u sedam od deset segmenata odgovori raspoređuju u kategorijama „sigurno neću“ i „vjerovatno neću“. Bez obzira na zadovoljavajuće rezultate koje su pokazali kod savladavanja znanja i razvoja vještina u nastavi građanskog obrazovanje i dalje je kod učenika prisutna apolitičnost i društvena neangažiranost, a također iskazuju visok stepen nepovjerenja prema domaćim i međunarodnim institucijama. Da bi se učenike, buduće birače, osnažilo u aktivnom i odgovornom djelovanju potrebno je uspostaviti funkciono partnerstvo mladi – vlast na lokalnim nivou koji omogućava neposredan pristup informacijama, izabranim dužnosnicima ali i veću mogućnost aktivnog angažmana mladih u strukturama vlasti. Vođeni ovom idejom kreirali smo program koji će učenike voditi od teorijskih znanja, preko studija slučaja do praktičnog upoznavanja sa radom općina/opština prilikom posjeta općinama Novo Sarajevo, Novi Grad, te opštinama Istočno Novo Sarajevo i Pale, koje su planirane za četvrti dan programa.

 10444630_729636293741705_4570068542994133390_n

Uvodne radionice upoznavanja biće proširene sadržajima mapiranja stanja u lokalnim zajednicama iz kojih učenici dolaze. Drugi dan ljetne škole učenici će raditi na definiranju i razumijevanju pojmova javna politika, procesi javne politike, predstavnička tijela mladih na lokalnom nivou. U uvodnom teorijskom dijelu upoznat će se sa međunarodnim i BIH standardima, strategijama i drugim strateškim dokumentima koji omogućavaju mladima posredno i neposredno učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Treći dan Ljetne škole upoznat ćemo učenike u plenarnom dijelu programa sa standardima rada jedinica lokalne samouprave sa mladima nakon čega će oni, podijeljeni u grupe, raditi na identifikaciji aktivnosti koje kao neformalne grupe građana mogu realizirati kako bi osnažili partnerstvo mladi-vlast na lokalnom nivou i realizirali projekte koji će dovesti do poboljašanja položaja mladih i njihove veće participacije u političkom, ekonomskom i opće-društvenom životu zajednice. Četvrti dan, tokom posjeta općinama/opštinama polaznici Ljetne škole upoznat će se sa radom općinskih vijeća/savjeta opština, razgovarati sa načelnicima o europskim i domaćim standardima saradnje lokalne vlasti sa mladima i upoznati sa sa radom nekih od službi, kao što su služba za obrazovanje, upravu i lokalnu samoupravu i komisija za mlade.

 Polaznici Ljetne škole demokratije 2014. su i nastavnici, za koje je napravljena posebna prilagodba obrazovnog modula „Učešće mladih u procesima odlučivanja“. Uz teorijsko izučavanje osnovnih koncepata ovog modula, nastavnici će proći obuku didaktičko-metodičkog pristupa u poučavanju i osposobljavanju mladih ljudi za aktivnu participaciju u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Posljednji dan Ljetne škole oni iz uloge učesnika –  korisnika programa prelaze u ulogu trenera – mentora. Sa svojim timovima rade strateško planiranje za izbor akcije, pripremu javne kampanja zagovaranja, definiranje željenih ishoda rada i izbor metoda za proširivanje mreže aktivista u lokalnoj zajednici. Nakon Ljetne škole, nastavnici će nastaviti da rade sa učenicima u svojim školama i zajednici na realizaciji usvojenih planova, a tim lideri najuspješnijih timova biće nagrađeni učešćem u programu Akademije za mlade lidere, koja će na jesen biti organizirana u Brčkom.

Prethodni sadržajInstrukcije za učesnike: Finalna smotra i Trka za mlade
Naredni sadržajPosljednje upute pred put – za učesnike Ljetne škole 2014.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje