O nama

About us

CIVITAS was established in 1996, as a joint initiative of the Center for Civic Education, United States Information Agency and the Council of Europe.

CIVITAS in Bosnia and Herzegovina is part of CIVITAS International Civic Education Exchange program, administered by the Center for Civic Education in Calabasas, California.

CIVITAS-developed curriculum is the only common subject that is included in the official curricula of almost all elementary and high schools in Bosnia and Herzegovina. All students are using the same materials (Foundations of Democracy, Democracy and Human Rights and Project Citizen) in three local languages.

The CIVITAS Kindergarten democracy program is implemented in 45 preschool institutions from all over the country, with outreach to children from disadvantaged families who would not otherwise receive any form of preschool education.

CIVITAS introduced democracy and human rights education content in official curricula of all 8 state universities in Bosnia and Herzegovina.

To date, CIVITAS has trained 37,391 trained teachers, 417 trainers and 1,084,201 students from all over the country.

Contact us here »


O nama

CIVITAS je osnovan 1996. godine zajedničkom inicijativom Centra za građansko obrazovanje, Informativne agencije SAD-a i Vijeća Evrope.

CIVITAS program u Bosni i Hercegovini dio je globalne mreže centara za građansko obrazovanje koju administrira Centar za građansko obrazovanje iz Kalabasasa, Kalifornija.

CIVITAS školski programi jedini su zajednički sadržaj svih nastavnih planova i programa u BIH u koje su uključena skoro cijela školska populacija učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja. Svi učenici koriste jedinstvene udžbenike (Osnovi demokratije, Demokratija i ljudska prava i Projekt građanin) koji imaju izdanja na sva tri službena jezika.

CIVITAS program predškolskog odgoja i obrazovanja realizira se u 45 predškolskih ustanova s posebnim naglaskom na uključivanje djece iz ekonomski marginaliziranih porodica koji drugačije ne bi imali pripremnu nastavu za školu.

CIVITAS je sadržaje građanskog obrazovanja uveo i na svih osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Do danas, kroz CIVITAS programe obučeno je 37 391 nastavnika, 417 trenera/nastavnika-mentora i 1 084 201 učenik iz svih dijelova države.

Kontaktirajte nas ovdje »