Obrazovna komponenta YERP projekta zapošljavanja i zadržavanja mladih u BIH – Sastanak Autorskog tima

228
0

Danas je u Sarajevu, održan prvi sastanak Autorskog tima za izradu didaktičkog materijala koji će nastavnicima približiti razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina, te novu ulogu nastavnika u procesu razvoja ključnih kompetencija kroz redovnu nastavu u osnovnim i srednjim školama. Riječ je o projektnoj aktivnosti koju implementira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u sklopu Obrazovne komponente YERP projekta zapošljavanja i zadržavanja mladih ljudi u BiH čiji je realizator UNICEF.

Ključne kompetencije predstavljaju transferabilni, multifunkcionalni paket znanja, vještina i stavova koje su svima neophodne za lično ostvarenje i razvoj, inkluziju i zaposlenje. One treba da se razviju do kraja obaveznog obrazovanja ili obuke, i treba da predstavljaju osnovu za dalje učenje kao dio dugoročnog učenja.

U sferi obrazovanja, kompetencija danas postaje ultimativni izlazni zadatak. Evropski kvalifikacioni okvir definira kompetenciju kao kombinaciju znanja, vještina i stavova/sposobnosti u određenoj oblasti i situaciji. Takva kompetencija obuhvata:
a) Kognitivnu kompetenciju koja uključuje korištenje teorija/koncepata, ali i implicitnog znanja (tacit knowledge) koje se stiče iskustvom
b) Funkcionalnu kompetenciju (sposobnost, know-how), koje je potrebna za vršenje konkretne djelatnosti
c) Personalna kompetencija, koja se odnosi na ponašanje/postupanje u/sa nekom situacijom
d) Etička kompetencija koja obuhvata određene lične društvene vrijednosti

Ovako definisana kompetencija sveobuhvatno omogućava izražavanje sposobnosti pojedinca da različite elemente svog znanja i umijeća samostalno, implicitno i eksplicitno povezuje u određenom kontekstu. Razvoj određenog nivoa kompetencije može se posmatrati kao sposobnost individue da upotrebi i kombinuje svoje znanje i stavove/sposobnosti kod različitih zadataka u zavisnosti od konteksta, situacije ili postavke problema.

Na samom početku rada Autorski tim prihvatio je kombinovani pristup pojašnjenja ključnih kompetencija i njihove integracije, a 20.09.2012. na Ekspertnom panelu projektne komponente objavit će i koncept didaktičkog materijala za integraciju 3 ključne kompetencije u redovnu nastavu osnovnih i srednjih škola. Pri izboru kompetencija na kojima će ilustrovati metodologiju rada autorski tim vodio se kriterijem da izabere komptenciju čiji je vezni predmet iz oblasti društvenih nauka, kompetenciju čiji je vezni predmet iz oblasti prirodnih nauka i kompetenciju koja se razvija interdisciplinarno. Kompetencije na kojima će Autorski tim predstaviti integraciju ključnih kompetencija i životnih vještina u redovnu nastavu su interpersonalne i građanske kompetencije, matematička pismenost i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji, te kompetencija učiti kako se uči.

Prethodni sadržajČetrnaesta godišnja konferencija, Neum 2012
Naredni sadržajYERP: Peti sastanak Radne grupe i Ekspertni panel s članovima Autorskog tima

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje