Obrazovni programi

Obrazovni programi

Civitas u Bosni i Hercegovini u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima radi na razvoju i implementaciji kvalitetnih obrazovnih programa, nastavnih materijala i obuka nastavnika za predškolski uzrast, osnovno, srednje i obrazovanje na nivou univerziteta u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Dio nastavnog plana koji je razvio Civitas jedini je njegov zajednički dio koji se implementira u svim osnovnim i srednjim školama u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Svi učenici koriste iste materijale (Osnovi demokratije, Demokratija i ljudska prava i Projekt građanin) na tri zvanična jezika.

Okvirni kurikulum