Godišnja konferencija

15. Godišnja konferencija građanskog obrazovanja

Civitas tradicionalno organizuje svake godine godišnju konferenciju građanskog obrazovanja na kojoj sumira učinke tokom prethodne godine i pruža mogućnost učesnicima da predlažu konkretne korake za buduće programe Civitas-a.

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas u saradnji s Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu organizirao je petnaestu godišnju konferenciju na temu „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u obrazovanju za demokratiju i ljudska prava“. Program konferencije otvoren je u petak, 20.09.2013. godine u hotelu Zenit u Neumu, u prisustvu 200 edukatora, univerzitetskih stručnjaka i predstavnika obrazovnih vlasti iz svih dijelova države. Kroz tri dana zajedničkog rada, 200 nastavnika, odgajatelja, predstavnika obrazovnih vlasti i univerzitetskih stručnjaka raspravljalo je o daljem pravcu razvoja programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava, te dalo svoje preporuke za definiranje standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u programima građanskog obrazovanja u našoj zemlji.

Zaključci konferencije doneseni su kroz diskusiju u manjim grupama, te plenarnu prezentaciju i usaglašavanje; odnose se na preporuke za izradu standarda vezanih za sadržaj građanskog obrazovanja, gdje se govorilo o tome kako osigurati ostvarenje funkcionalne i sadržajne komponente građanske kompetencije, odnosno kojim sadržajima osposobiti učenike za aktivno političko djelovanje.

Druga grupa preporuka odnosila se na programe stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja nastavnika, gdje se govorilo o interdisciplinarnosti i modularnoj organiziranosti programa certifikacije.

U preporuke konferencije održane u Neumu uključeni su i zaključci radne grupe koja je raspravljala o statusu i usaglašavanju procesa institucionalizacije takmičenja Projekt građanin/Ja građanin.