Istraživanje u srednjim školama

Istraživanje u srednjim školama

Glavni poticaj za provođenje istraživanja u srednjim školama bila je potreba da se empirijski potvrde postignuća učenika u nastavi predmeta građanskog obrazovanja (Demokratija i ljudska prava skraćeno DLJP) koji je u srednje škole Bosne i Hercegovine uveden 2003. godine nakon usvajanja Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za osnovnu i srednju školu.

Istraživanjem se nastojalo utvrditi što se postiglo i koje poteškoće prate realizaciju nastave ovog predmeta u srednjim školama BiH, kako bi se, na temelju tih podataka formulirali prijedlozi za unaprjeđenje politike, pristupa, programa i nastave.  S tim ciljem nastojalo se prikupiti, obraditi, interpretirati i usustaviti što više podataka o mišljenjima i stavovima glavnih aktera srednjoškolskog odgoja i obrazovanja – učenika, nastavnika građanskog obrazovanja i direktora škola.

Cjelokupno istraživanje proizlazilo je iz konceptualnog i teorijskog okvira priređenog za istraživanje učenika, koji je potom prilagođen ispitivanju nastavnika i direktora srednjih škola. Tim su se okvirom strukturalno objedinile tri kategorije varijabli: znanje, odnos prema predmetu i politička kultura.

Knjiga BIH (doc)