Osnovna škola: Izučavanje kontraverznih tema

Osnovna škola: Izučavanje kontraverznih tema

U okviru reformskih aktivnosti i modernizacije obrazovanja u BiH definisani su standardi kvaliteta nastavnika i profesora u skladu sa Bolonjskim procesom prepoznavanja kvalifikacija. Jedna od ključnih kompetencija je i sposobnost upravljanja kontraverznim temama u učionicama. Zbog specifične prirode kontraverznih tema ukazala se potreba za kreiranjem modula o načinima njihovog predavanja, kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu metodike nastave.

Ključni razlog za obrađivanje kontraverzinih tema u školama je njihov značaj za daljnji razvoj učenika, jer znanje i vještine koje nisu direktno povezane sa stvarnim situacijama ostavljaju mlade ljude nepripremljene za kompleksnost modernoga svijeta. Sadašnji koncept našeg obrazovnog sistema ne priprema ni učenike ni nastavike kako se nositi sa kontraverznim pitanjima unutar razreda i van njega. Problem korupcije je posebno izražen u našoj zemlji i potrebno je ukazati mladim ljudima na značaj ovog duboko-ukorjenjenog problema i motivisati ih da poduzmu konkretne akcije u svojim lokalnim zajednicama kako bi ga pokušali umanjiti.

Civitas u BiH je u te svrhe razvio model za izučavanje kontraverznih tema u sklopu kojeg je zajedno sa saradnicima izradio priručnik za nastavnike, koji će, nadamo se, biti inspiracija i pomoć svima s ciljem što kvalitetnije implementacije njegovih sadržaja u školama širom BiH. U sklopu ovog projekta Civitas organizuje obuke za nastavnike, direktore i pedagoge širom BiH na kojima ulaže dodatni trud da se ovaj modul približi svima koji će se s njim susretati u narednom periodu.