Osnovna škola: Škole i zajednice po mjeri djeteta

Osnovna škola: Škole i zajednice po mjeri djeteta

Projekat „Škole i zajednice po mjeri djeteta“ ima zadatak da poveže škole i zajednice kako bi se osnažilo socijalno jedinstvo, spriječili socijalni rizici među djecom, naročito među isključenim grupama, te da se osnaži socijalna kohezija i poštivanje različitosti kultura primarno među mlađim generacijama, ali i u cijeloj zajednici.

Realizuje se u pet opština: Drvar, Foča, Goražde, Kiseljak i Istočno Sarajevo i tokom ove školske godine uključivat će slijedeće aktivnosti: obuka „Informacione tehnologije“ za oko 150 nastavnika srednjih škola i odgajatelja; osnivanje mobilnih igraonica u Kiseljaku, Foči i Drvaru (uključenje djece koja nemaju pristup predškolskom obrazovanju i odgoju); implementacija programa „Umijeće življenja“ na časovima odjeljenske zajednice u srednjim školama; implementacija 13 akcionih planova za pozitivne promjene u zajednici kreiranih od strane srednjoškolaca; dodjela malih grantova školama i vrtićima (projekti poboljšanja/unaprijeđenja uslova u kojima učenici/djeca borave); razvoj sistema za ranu identifikaciju i monitoring učenika sa rizičnim ponašanjem koje rezultira prekidom školovanja; pospješenje rada postojećih ili osnivanje općinskih Vijeća mladih; povezivanje općina / razmjena ideja i iskustava – 25 učesnika; te razvoj, štampa i distribucija priručnika „Umijeće življenja“ za učenike srednjih škola.

Za više informacija možete se obratiti Sandri Sladaković na mail: ssladakovic@civitas.ba