PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE

Profesionalno usavršavanje

Referentni okvir stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u 21 vijeku

Uvod

Demokratija u školi koja podrazumijeva učešće učenika i roditelja u odlučivanju o svim važnim pitanjima, preduslov je demokratskog društva. Nema demokratskog društva bez demokratije u školi. Nema aktivnog građanstva bez učenika angažovanih na ostvarivanjima njihovih prava i sloboda. Zbog uloge koju škola ima u oblikovanju mladih umova veoma je bitno da se škole promijene da bi mogle da mijenjaju društvo u demokratskom smislu. Promjene donose nastavnici koji pripremaju učenike da budu aktivni građani.

Jedan od općih ciljeva škole jeste da ponudi kvalitet a koji se nužno ogleda u stručnosti nastavnog kadra. Svaka škola nastoji da ima kvalitetno nastavno osoblje koje može i mora da odgovori na moderne izazove koje postavlja današnja učionica. Upravo kroz certifikaciju nastavnika u smislu njihovog dodatnog usavršavanja koje priređuje Civitas, a u saradnji sa pedagoškim institucijama i opštim uzusima obrazovanja postiže se kvalitet u nastavi, te se tako postiže i veći kvalitet škole.

Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava pomaže učenicima da nauče da komuniciraju, da poštuju vjerovanja i kulturne vrijednosti u multietničkom društvu, da dobro shvate prava i odgovornosti pojedinca u porodici, školi i zajednici, kao i da se upoznaju sa prirodom funkcionisanja demokratije. Ovaj predmet nastoji da obrazuje građanina snadbjevenog izrazima i shvatanjem procesa koji ga osposobljavaju da vidi, prosuđuje, odlučuje i ispravno djeluje.

Cilj je i dužnost certificiranih nastavnika da unaprijede nastavu razmjenom iskustava sa drugim nastavnicima, kao i promocijom primjera dobre prakse, afirmisanjem predmeta unutar same škole kao i u javnosti, te stalnim insistiranjem na kvalitetu.

Certifikacija nastavnika osnovnih škola 2012/2013
Certifikacija nastavnika srednjih škola 2012/2013