SREDNJA ŠKOLA

Srednja škola

Program “Demokratija i ljudska prava“ je namjenjen učenicima srednjih škola i ima za cilj kreiranje kompetentnih, informisanih i posvećenih građana BiH, kao i njegovanje kulture ljudskih prava.

Učenici se upoznaju sa idejama i konceptima na kojima se zasniva demokratsko društvo, i istovremeno im se daje prilika da u samim učionicama vježbaju njihovu praktičnu primjenu, čime se osposobljavaju za svoju ulogu građana sa gore navedenim osobinama.