Održana obuka za predstavnike lokalne vlasti

193
1

Sarajevo, 03.02. – 04.02.2012.

U Sarajevu je, usprkos lošim vremenskim uslovima, održana obuka za predstavnike lokalne vlasti u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“. Održavanje obuke omogučio je Ured za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu.

Sadržaj obuke koncipiran je prema tri obrazovna modula „Aktivna participacija mladih u procesu donošenja odluka“, „Interkulturalni dijalog, predrasude i stereotipi“ i „Umrežavanje i omladinski aktivizam“ Evropska konvencija o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou nalazi unutar okvira sveopće politike zasnovane na koherentnoj međuovisnosti sektorske politike obavezu vlasti na lokalnom i regionalnom nivou da će poštivati principe Konvencije, te primjenjivati različite oblike učešća koje ona zagovara, uz konsultacije sa mladim ljudima i njihovim predstavnicima. Predrasude koje se tiču zrelosti, ozbiljnosti i sposobnosti mladih ljudi da budu uključeni u ove važne procese donošenja odluka stoje kao prepreka na putu ka potpunoj uključenosti mladih ljudi u kreiranje i provedbu lokalne/regionalne politike razvoja.

Kroz program obuke učesnici su sačinili analizu resursa, prednosti ali i prepreka i opasnosti po pitanju saradnje s mladima. Lokalna vlast je svoje odgovornosti prema mladima odredila iz dvije perspektive:
a)    mladi kao ciljana populacija čija prava štiti lokalna samouprava; za koje je ona odgovorna
b)    mladi kao resurs zajednice.

Obuke su vodili Civitas treneri sa dugogodisnjim iskustvom, profesorice Sedžida Hadžić i Derviša Pleho!

U mjesecu martu/ožujku održat će se obuka za 43 predstavnika općina/opština iz cijele BIH koji zbog vremenskih (ne)prilika nisu mogli pristupiti ovoj obuci u prvobitno zakaznom terminu.

Prethodni sadržajPotpisani memorandumi o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Zenica i Nastavničkim fakultetom Mostar
Naredni sadržajKonkurs za članstvo u Mreži Mladih Civitasa BiH

1 KOMENTAR

  1. Nadamo se da ce i ovi predstavnici ucestvovati koji su bili 3.02.-4.02.2012. godine. Pozdrav i veoma ste bili dobri DOMACINI…

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje