Novosti

Održana obuka za predstavnike vijeća/savjeta učenika i vijeća/savjeta roditelja

U periodu od 03.12.2011. do 04.12.2011. godine održana je obuka za 184 predstavnika vijeća/savjeta učenika i vijeća/savjeta roditelja. Učenici i roditelji prošli su obuku iz Modula Interkulturalizam, Aktivno učešće i Javna politika. Učesnici su kreirali akcione planove kojima će utjecati na mjere javne politike s ciljem unaprijeđenja obrazovnog sistema i poboljšanja uslova učenja i rada za mlade ljude. U narednoj sedmici preko ove web stranice (www.civitas.ba) možete pratiti objavu i implementaciju pomenutih akcionih planova, te se informisati kako da se uključite i podržite aktivnosti ove grupe aktivnih učenika i roditelja.

Sadržaj još nije komentarisan.

Dajte svoje mišljenje