Oglas za radnu poziciju Kurikulum/Kurikul koordinator/ica

2101
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS – Ured u Sarajevu, oglašava novu poziciju u timu, radno mjesto

KURIKULUM KOORDINATOR/KOORDINATORICA
za CIVITAS školske programe građanskog obrazovanja

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS oglašava radnu poziciju Kurikulum/Kurikul  koordinator/koordinatorica za razvoj i unaprijeđenje sadržaja i metodike CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja – predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.

Opis radnih odgovornosti
Kurikulum/kurikul koordinator/koordinatorica odgovoran/a je za praćenje i unaprijeđenje predmetne nastave građanskog obrazovanja, reviziju postojećih i po potrebi, razvoj novih sadržaja i metodike predmetne nastave građanskog obrazovanja, sukladno rezultatima empirijskih istraživanja, mapiranja stanja i analize učeničkih postignuća, definiranim ishodima učenja za Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje, međunarodnim obvezama države Bosne i Hercegovine za ovu nastavnu oblast, potpisanim sporazumima sa svim resornim ministarstvima obrazovanja u BIH, a uvažavajući nove društvene prilike, globalne trendove u školstvu, te specifične potrebe i probleme bosanskohercegovačkog obrazovanja.

Specifične odgovornosti kurikulum/kurikul koordinatora/koordinatorice

 • Prati i evidentira zastupljenost CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja. O uočenim trendovima izvještava izvršnog direktora/direktoricu, kolege, Skupštinu CIVITAS-a, donatora, ministarstva, Mrežu nastavnika i druge interesne strane.
 •  Priprema i provodi analize stanja i kvalitete CIVITAS nastavnih sadržaja u školstvu.
 • Kontinuirano ispituje zadovoljstvo nastavnika, učenika i roditelja sadržajima,+ metodikom i udžbenikom predmetne nastave građanskog obrazovanja. Sukladno nalazima, predlaže potrebne revizije: dopune postojećeg i razvoj novih sadržaja.
 • Prati, analizira i poredi različita rješenja, državne i međunarodne standarde++ obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo, te predlaže potrebne revizije: dopune postojećeg i razvoj novih sadržaja.
 • Planira, priprema i vodi tim(ove) za realizaciju empirijskih istraživanja o+++ postignućima učenika u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja.
 • Organizuje i koordinira aktivnostima različitih radnih tijela za reviziju postojećih i razvoj novih sadržaja predmetne nastave građanskog obrazovanja, njihove metodike i udžbenika.
 • Prati i konsultuje nadležne obrazovne vlasti, agencije za obrazovanje, međunarodne stručnjake, institute, simpozije i CivNet mrežu globalnog CIVITAS Centra za građansko obrazovanje, njihove preporuke, smjernice i prakse s revizijom nastavnih sadržaja.
 • Priprema izvještaje na jezicima BIH naroda i engleskom jeziku. Predstavlja+++ postignuća CIVITAS-a u Bosni i Hercegovini u djelokrugu svojih odgovornosti za potrebe godišnjih konferencija, izvještavanja domaćih vlasti, donatora i međunarodnih partnera o rezultatima provedenih analiza i preporukama koje izdaje.
 • Priprema i vodi diskusije, fokus grupe i sastanke strateškog planiranja s obrazovnim vlastima, stručnjacima, nastavnicima – praktičarima, a po potrebi i roditeljima i učenicima u djelokrugu svojih odgovornosti.
 • Predstavlja CIVITAS u programima međunarodnih konferencija, istraživanja, fokus grupa i savjetovanja s inostranim stručnjacima u djelokrugu svojih odgovornosti.
 • U ime CIVITAS-a javno istupa u medijima, u djelokrugu svojih odgovornosti.

Profil traženog kandidata/kandidatkinje
Opći standardi
CIVITAS u Bosni i Hercegovini potiče i pozdravlja različitosti u svom timu, a kandidate i kandidatkinje za različite radne pozicije procjenjuje isključivo na osnovu traženih stručnih i profesionalnih kompetencija i dosadašnjih rezultata rada, bez obzira na spol, etničku i vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju i uz strogu zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu. Prednost pri zapošljavanju imaju članovi CIVITAS alumni mreže nastavnika i učenika/studenata.

Tražene kompetencije za ovu radnu poziciju

 • Poznaje sadržaj i metodiku CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja.
 • Poznaje ZJNPP za građansko obrazovanje i ishode učenja za ovu nastavnu oblast.
 • Poznaje i osposobljen/a je pripremiti i voditi proces inoviranja predmetnih,++++++ nastavnih sadržaja u skladu sa ishodima učenja.
 • Poznaje metodiku istraživanja i osposobljen/a je organizovati i voditi+++++++ multidisciplinarne timove stručnjaka i praktičara za reviziju postojećih i razvoj novih nastavnih sadržaja školskih programa građanskog obrazovanja i programa stručnog usavršavanja predmetnih nastavnika ove nastavne oblasti.
 • Aktivno komunicira, usmeno i pismeno, na sva tri zvanična jezika u Bosni i Hercegovini, poznaje njihovu gramatiku, pravopis i pismo.
 •  Aktivno se koristi engleskim jezikom:
  • osposobljen/a je o naznačenim temama govoriti u programima međunarodnih konferencija, obuka i sastanaka strateškog planiranja;
  • osposobljen/a je voditi i učestvovati u radu istraživačkih timova, prisustvovati i usmeno izvještavati o rezultatima rada na sastancima s donatorom, partnerima i drugim zainteresiranim stranama, koji se održavaju na engleskom kao zvaničnom jeziku programa;
  • osposobljen/a je o naznačenim temama podnositi pismene izvještaje na engleskom jeziku.

Formalni uvjeti

 • Završen postdiplomski studij društveno-humanističkog područja ili dodiplomski ++ studij s relevantnim radnim iskustvom u oblasti školstva i na zadacima kurikularnih reformi.
 • Radno iskustvo: 10 godina i više, na poslovima referentnim za tražene kompetencije
 • Poznavanje gramatike i pravopisa sva tri zvanična jezika u BIH na razini ++++++ izvanrednosti.
 • Poznavanje engleskog jezika – usmena i pismena korespodencija na razini +++++ izvanrednosti.
 •  Razvijene digitalne kompetencije.
 •  Razvijena informacijska i medijska pismenost.

Način apliciranja

Svi zainteresirani kandidati i kandidatkinje svoje prijave trebaju poslati elektroničkom poštom na adresu info@civitas.ba s naznakom ”Kurikulum/Kurikul koordinator/ica – PRIJAVA”.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

 1. CV – biografiju/životopis napisan na engleskom jeziku i maternjem jeziku kandidata/kandidatkinje
 2. PDF portfolio radova ili poveznicu/link za javno objavljene radove, programe, strategije, razvijene syllabuse, nastavne sadržaje planirane prema ishodima učenja, udžbenike, istraživanja, knjige, priručnike, te druge publikacije i zvanične dokumente, koji se tiču obrazovnih reformi, nastavnih planova i programa, ishoda učenja, a kojima je kandidat/kandidatkinja autor, ko-autor, član autorskog, radnog i/ili istraživačkog tima.
 3. Poveznicu (link) za vaš Linked-In profil i/ili web stranicu

Rok za prijavu: 20.08.2021. godine.

Prethodni sadržajOglas za radno mjesto Program asistent/ica
Naredni sadržajLjetna škola demokratije – javni poziv za trenere

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje