Najave, Novosti

Početak instruktivne nastave

Instruktivna nastava modularne obuke za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja započela je ulaznim testiranjem i predstavljanjem ciljeva rada, modula i očekivanih ishoda učenja.
Program ove obuke dopuna je i dio stalnog stručnog usavršavanja predmetnih nastavnika građanskog obrazovanje koji ima za cilj  unapređenje opštih kompetencija (ekspertizu u poznavanju materije, vještinu obučavanja, ponašanje u skladu sa demokratskim vrijednostima) i užestručnih znanja, sposobnosti i vještina koje se direktno odnose na programske sadržaje u oblastima koje su predviđene zvaničnim Nastavnim planom i programom. U tom smislu, program obuke koncipiran na modularnom principu, treba da nastavnicima-učesnicima omogući sticanje kompetencija koje kao ishod nastavnog i vannastavnog rada  imaju shvatanje i prihvatanje osnovnih demokratskih koncepata.

Sadržaj još nije komentarisan.

Dajte svoje mišljenje