Posjeta državne tajnice SAD-a Hillary Clinton Sarajevu – Civitas predstavili lideri Mladih snaga

Posjeta državne tajnice SAD-a Hillary Clinton Sarajevu - Civitas predstavili lideri Mladih snaga

Posjeta državne tajnice SAD-a Hillary Clinton Sarajevu – Civitas predstavili lideri Mladih snaga

Posjeta državne tajnice SAD-a Hillary Clinton Sarajevu – Civitas predstavili lideri Mladih snaga