Posljednje obavještenje za polaznike certifikacije

157
0

Poštovani polaznici Instituta certifikacije,

 

sve je spremno za početak teorijsko – metodičke instruktivne nastave programa za srednje škole.  Nastava je podijeljena u 12 modula koje predaju eksperti građanskog obrazovanja i univerzitetski profesori prava, filozofije i ekonomije. Teorijsko-metodička instruktivna nastava počinje ulaznim testom. Ulazni test kandidati rade pod šifrom i pod istom šifrom pristupaju aplikativnim vježbama i izlaznom testu kako bi se osigurala maksimalna objektivnost u praćenju i ocjeni rada kandidata. Nakon što urade test, kandidati ga stavljaju u kovertu, na zatvorenu kovertu ispisuju svoju šifru, a kovertu predaju instruktorima. Rezultati ulaznog testa služe isključivo organizatoru za procjenu efikasnosti programa (procjena o tome koliko je kandidat napredovao, odnosno koje je kompetencije stekao pohađajući program) i neće se na bilo koji način odraziti na finalnu ocjenu uspješnosti polaznika.

 Nakon ulaznog testa počinje teorijsko-metodička instruktivna nastava, koju čini 12 modula i koja traje sve do 29.08.2014. Subota i nedjelja dani su za odmor i učenje. Završni test kandidati polažu 29.08.2014. godine. Za prolaz je potrebno zadovoljiti 67%. Pravo izlaska na test kandidati imaju u tri ispitna roka; prvi neposredno nakon završetka teorijsko-metodičke instruktivne nastave (u petak,  29.08.2014.), drugi u januaru/siječnju i treći junu/lipnju 2015. godine. Testovi se na Institut donose u petak, 29.08.2014. godine u 10:00 sati i pohranjuju u sef. U 12:00 sati instruktori daju upute za izradu završnog testa. Tada se otvara torba sa testovima (u prisustvu kandidata). Kandidati testove zadužuju u kovertama, rade ih pod šiframa a instruktorima predaju zatvorenu kovertu sa testom na kojoj su ispisali svoju šifru. Sve koverte ponovo se pakuju u sigurnosnu torbu i odnose u Centar, gdje će 24 sata kasnije biti otvoreni, kopirani a instruktori će pregledati i ocijenjivati kopije originalnih testova. I originali i kopije sa ocjenama čuvaju se u Centru. Rezultati testa se dostavljaju kandidatima isključivo u pismenoj formi na kućnu adresu uz uputu o pravu na prigovor i uvid u rad i način ocjenjivanja.

 Nakon položenog teorijsko-metodičkog testa kandidat pristupa izradi Praktikum portfolija koji se ocjenjuje sa „zadovoljio/nije zadovoljio“ čime završava praktični dio programa certifikacije i kandidat stiče status nastavnika građanskog obrazovanja. Za polaganje praktikuma nastavnik će proći praktikum portfolio instruktinu sesiju o čijem će vremenu i mjestu održavanja biti obaviješten kada mu se budu dostavljali rezultati pismenog testa. Rezultati testa biće poznati do konca septembra/rujna 2014.

Prethodni sadržajInstitut certifikacije –Program za srednje škole
Naredni sadržajObavijest za polaznike Instituta certifikacije

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje