Novosti

Potpisan Memorandum sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu

S ciljem promocije, praćenja i unaprijeđenja građanskog obrazovanja danas je u Istočnom Sarajevu potpisan Memorandum o saradnji između Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava “Civitas” i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, čime je formalizovana saradnja sa petim javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Fakulteti/univerziteti potpisivanjem sporazuma opredjeljuju se za učestvovanje u istraživanjima i unaprijeđenju kvaliteta programa odgoja i obrazovanja za demokratiju i ljudska prava, kvalitetnu realizaciju programa stručnog usavršavanja budućeg nastavnog kadra i kreiranje i unaprijeđenje programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na nižim obrazovnim nivoima.

Sadržaj još nije komentarisan.

Dajte svoje mišljenje