Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo – konferencija za 120 edukatora iz cijele BiH

157
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu najavljuje trodnevnu konferenciju za 120 edukatora i predstavnika obrazovnih vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine na temu poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo. Cilj programa je osnažiti zajedničko djelovanje na polju unaprijeđenja kvalitete programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i podstaći nastavnike na istraživački rad unutar ove stručne oblasti.

Program konferencije koncipiran je od plenarnih i paralelnih sesija u sklopu kojih će biti predstavljeni naučni i istraživački radovi nastavnika građanskog obrazovanja. U programu konferencije biće predstavljeni i Standardi za integrisano, interdisciplinarno i proceduralno planiranje metoda i sadržaja učenja orijentiranog na ishode sa ciljem osposobljavanja učenika za kompetentno djelovanje u demokratskom društvu, koji je definirala Radna grupa od 72 predstavnika obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini, nastavnika i predstavnika stručnih aktiva nastavnika.

Teme konferencije odnositi će se na razvoj, praćenje kvalitete i unaprijeđenje sadržaja i metodike građanskog obrazovanja i prilagođenosti programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava različitim uzrastima i različitim potrebama djece, učenika. Posljednji dan konferencije učesnici će imati priliku dati svoje sugestije za definiranje kvalifikacionog okvira koji će se odnositi na profil, kompetencije nastavnika/ice građanskog obrazovanja i njegovog/njenog stručnog usavršavanja.

Nastavnicka konferencije_Pismo ucesnicima
Nastavnicka konferencija_Dnevni red_FINAL

Prethodni sadržajProjekt građanin 2014
Naredni sadržajPrvi online registar „Projekt građanin/Ja građanin“

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje