Poziv za dostavljanje radova – Godišnja konferencija o građanskom obrazovanju

177
0

Datum za dostavljanje radova:  25.09.2015.

Poziv otvoren za: nastavnike, stručnjake i istraživače

Datum održavanja konferencije: 16.-18.10.2015., Neum – Bosna i Hercegovina

 

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS oglašava javni poziv nastavnicima, stručnjacima i istraživačima za dostavljanje radova koji će biti predstavljeni na godišnjoj konferenciji posvećenoj temama iz oblasti građanskog obrazovanja koja će se održati u Neumu, u periodu 16.-18. oktobra/listopada 2015.

Cilj konferencije je okupiti predstavnike različitih interesnih grupa građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini kako bi zajednički procjenili stanje i prespektivu obrazovnih programa građanskog obrazovanja od predškolskog do univerzitetskog nivoa i iznijeli preporuke za unaprijeđenje sadržaja i metodike nastave postojećih programa, uvažavajući europski referentni okvir cjeloživotnog učenja baziranog na razvoju ključnih kompetencija.

Tema i naziv ovogodišnje konferencije je: „Učešće u demokratiji: aktivno učenje u učionici, školi i zajednici“

Prijava radova

Svi zainteresirani rad mogu prijaviti na način da do isteka roka prijave na CIVITAS adresu elektronske pošte info@civitas.ba dostave svoju biografiju/životopis/CV i abstrakt rada koji čini 250-300 karaktera napisanih u MS Wordu. U nazivu maila naznačite: „Prijava za godišnju konferenciju 2016.“

Ukoliko Vaša prijava bude prihvaćena u roku od sedam (7) dana obavezni ste dostaviti rad u cjelosti koji se sastoji od:

  • Abstrakta
  • Sadržaja rada – razrađene teze, format slova Times New Roman, font 12, prored 1,5
  • Navedenih izvora informacija (Harvard stil)

Redovi ste dostavljaju u elektronskoj formi (Word ili PDF format).

Rad treba biti napisan na jednom od tri zvanična jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Teme

Autori su slobodni pri izboru tema. Izbor tema treba biti u skladu sa glavnom temom konferencije („Učešće u demokratiji: aktivno učenje u učionici, školi i zajednici“) a može se odnositi na eseje, članke, istraživačke i studijske radove koji se mogu dovesti u vezu sa sadržajem i metodikom građanskog obrazovanja na različitim obrazovnim nivoima, od predškolskog do univerzitetskog. Područja u kojima nastavnici mogu prijaviti radove su:

  • Obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo, ključne kompetencije i cjeloživotno učenje
  • Obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo u stručnim školama
  • Poučavati za aktivno i odgovorno građanstvo – stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika
  • Inkluzija i građansko obrazovanje
  • Građansko obrazovanje i škola 21. vijeka (novi mediji i savremene tehnologije).
Prethodni sadržajObavijest o održavanju trećeg redovnog ispitnog roka za program certifikacije
Naredni sadržajCertifikacija nastavnika – Rezultati trećeg ispitnog termina

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje