Pravosudni sistem BIH predavao je prof.dr Kasim Trnka

171
0
Profesor-emeritus Kasim Trnka predavao je nastavnicima modul “Pravosudni sistem BIH”
 –
Od 1978. godine profesor Trnka izvodi naučno-nastavni proces iz predmeta Ustavno pravo na više pravnih fakulteta u zemlji. Objavio je deset knjiga i veći broj stručnih i naučnih članaka u časopisima u zemlji i u inostranstvu. Učestvovao je na većem broju simpozija i naučnih konferencija. Član je Odbora za pravne nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH.
Kao mentor izveo je veći broj magistara i pet doktora pravnih nauka. Dodjeljeno mu je počasno zvanje profesora-emeritusa.
Između većeg broja javnih funkcija, obavljao je i one koje su u užoj vezi sa Ustavnim pravom kao što su: sudija i predsjednik Ustavnog suda BiH (1989. – 1993.), ministar pravde u Vladi RBiH (1993. – 1994.), ambasador BiH u Hrvatskoj (1994. – 1998.), savjetnik za ustavno-pravna pitanja u Predsjedništvu BiH (1998. – 2002.), sudija i potpredsjednik Ustavnog suda Federacije BiH (2002. – 2009.).
Kao ekspert za Ustavno pravo, učestvovao je u cjelokupnom pregovaračkom procesu, uključujući i u zaključivanju Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma.
Prethodni sadržajPrvo predavanje: Medijska pismenost
Naredni sadržajProfesor Žagar, gostujući profesor programa

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje