Цертификација: проф.др Миле Илић о методици наставе грађанског образовања

571
0
prof.dr Mile Ilić

Из Бања Луке, града на Врбасу, нам долази проф.др Миле Илић који предаје на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. Редовни је професор за уже научне области: Дидактика, Општа педагогија (Школска педагогија и Породична педагогија) и Методика разредне наставе (Методика наставе почетног читања и писања, Методичке иновације у разредној настави српског језика и књижевности и Методика васпитања за демократију).

проф.др Миле Илић

 

Магистарски рад „Потреба и могућност организовања наставе на различитим нивоима тежине у обради књижевног текста у четвртом разреду основне школе“ одбранио је на Филозофском факултету у Сарајеву 1981. године, те на истом факултету 1985. године одбранио је докторску дисертацију „Развој и проблеми педагошке науке у Босни и Херцеговини“.

За изузетне резултате у развоју и унапређивању педагошке теорије и праксе, а посебно за иноваторство у васпитно-образовном раду од стране Републичког комитета за образовање, науку и физичку културу БиХ додијељена му је 1987. године награда „Хасан Кикић“ (што је било тада највише признање у образовању).

Био је професор и продекан Педагошке академије у Бањој Луци и предсједник Матичне комисије за оснивање Одсјека за педагогију Филозофског факултета у Бањој Луци (1994. године) и у неколико мандата шеф овог одсјека. Био је водитељ првог постдипломског (магистарског студија) Педагогије на истом Факултету.

Вишегодишњи је водитељ студијског програма разредне наставе у Бањој Луци на I и II циклусу студија и шеф Центра за учитељски студиј у Дервенти. Водитељ је радне групе за израду Елабората о оправданости оснивања трећег циклуса-докторских студија из Методике разредне наставе на Филозофском факултету u Бањој Луци. На постдипломским студијама предавао је Дидактичке теорије и иновације и Теорије и моделе савремене школе на Филозофском факултету у Бањој Луци и на Филозофском факултету у Палама.

Реализовао је вишегодишње пројекте у оквиру којих су развијени експериментално верификовани нови модели индивидуализоване, респонсибилне и инклузивне наставе различитих предмета.

Prethodni sadržajCertifikacija: O ustavu i strukturi vlasti učimo s profesorom Kasimom Trnkom
Naredni sadržajPredstavljamo predavače Programa certifikacije: prof.dr. Asim Peco i Ljubiša Rokić, profesor

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje